45 zacpalek
David ZACPÁLEK
30. 10. 2023
51 cm
3,70 kg
Vyškov