Mnozí fotbaloví fanoušci si zcela jistě ještě pamatují katastrofální stav fotbalových tréninkových hřišť vedle Sportcentra DDM v Olympijské ulici. Na jednom z nich trénovali malí žáčci donedávna ještě na škváře... To vše se ale v posledních letech notně změnilo a vyrůstá zde špičkový areál. Na to jsou ale samozřejmě zapotřebí peníze.

Fotbalový 1.SK Prostějov tak požádal město o dotaci potřebnou na dokončení nového travnatého hřiště s umělým povrchem ve výši 3,4 milionu korun. „Stavba má být dokončena do závěru letošního roku a významnou měrou je financována z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také ze zdrojů Olomouckého kraje. Žádaná dotace z městského rozpočtu pak dokryje zbývající náklady,“ objasnil prostějovský primátor František Jura (ANO), který je zároveň předsedou 1.SK Prostějov a před hlasováním o schválení dotace nahlásil v souladu s jednacím řádem zastupitelstva možný střet zájmů.

„Cílem rekonstrukce hřiště je zlepšení funkčnosti, odstranění hygienických, provozních a estetických nedostatků stávajícího hřiště. Dojde tak ke zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb a efektivnějšímu využití sportovních ploch hřiště. Rekonstruovaný areál bude primárně využíván mládežnickými družstvy Sportovního střediska mládeže a Sportovního centra mládeže klubu 1.SK Prostějov. Volnou kapacitu areálu bude využívat ZŠ E. Valenty pro rozšířenou výuku tělesné výchovy a dále fotbalové kluby z Prostějova a okolí. Areál není určen a nebude využíván pro pořádání zápasů profesionálních fotbalových soutěží,“ upřesnil smysl stavební investice Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora, který byl zároveň předkladatelem návrhu na schválení dotace.

Přestože někteří opoziční zastupitelé použili ve svých komentářích několik štiplavých poznámek na adresu primátora, který je zároveň šéfem prostějovského fotbalového klubu, drtivá většina zastupitelů tuto dotaci schválila.

finance pro nové hřiště u sportcentra ddm v olympijské ulici

dotace MŠMT                                                21 419 498 Kč

dotace Olomoucký kraj                     5 700 000 Kč

dotace města                                       3 400 000 Kč

vlastní zdroje 1.SK Prostějov                   79 785 Kč

celkové náklady                                 30 599 283 Kč