Na 37. kongresu Světové volejbalové federace FIVB, který se konal poprvé v historii formou internetové on-line videokonference, byly schváleny nové úpravy pravidel. Platit by měly od letošního léta, pro šestkový volejbal půjde o následující změny:

– povolení vícebarevného hřiště

– umístění zóny pro rozcvičování za lavičky (kde je to možné)

– zrušení zóny trestné lavice (vyloučený a diskvalifikovaný člen musí odejít do šatny)

– specifikace intenzity osvětlení na minimálně 300 luxů, vrcholová úroveň pro TV 2000 luxů

– umožnit liberu být kapitánem družstva, nebo kapitánem ve hře

– úprava znění pravidla o posuzování postavení

– umožní odehrát míč i nad stolem zapisovatele

– doplní pravidla o proniknutí na hřiště soupeře pod sítí

– doplnění pravidla o cloně

– změna při posouzení přesahu nad sítí

– zrušení technických oddechových časů, umožnění organizátorům vrcholných akcí trvání řádných oddechových časů

– umožnit výjimečné střídání nejen při zranění, ale i v případě vyloučení a diskvalifikace hráče, když není možné ho řádně vystřídat (nyní je možné použít jen řádné střídání, a když to nejde, družstvo se stává nekompletním)

– zrušení tabulek na střídání v případě používání tabletů

– umožnit liberům navzájem různé dresy, které jsou však jiné než u ostatních hráčů

– specifikace zodpovědnosti rozhodčích

– zrušení povinnosti používat čtyři čárové rozhodčí na vrcholných akcích

– doplnění Prvního odbití družstva a Protokolu do seznamu definicí.