Volejbalové UNIQA extraligy mužů i žen ČR, to je značka, jejíž úroveň jde v poslední době nahoru. Alespoň si to myslí – a objektivně plným právem – současný šéf Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

„Z pohledu sportovního jsou pro mě extraligové kluby něco jako pilíře volejbalu v daném regionu. Mají pod sebou pyramidu mládežnických družstev, zpravidla v podobě Sportovních center mládeže, která jsou nezbytná pro udržení talentů v systému tréninku i soutěží. K tomu si přidejte trenéry, kteří mohou v takovýchto klubech dělat sport na „full time“, zvyšovat svou kvalifikaci a získávat další zkušenosti. V českých extraligách vidíme v posledních letech ze zahraničí vracející se české hvězdy. Plní roli těch, co přivádí do hal nové fanoušky, předávají zkušenosti na hřišti či v kabině. Slouží jako sportovní vzory, ke kterým mohou vzhlížet nejmenší a začínající volejbalisté i volejbalistky v klubech,“ vidí Pakosta širší souvislosti.

Vnímá však také problémy. „To, s čím profesionální sport dlouhodobě bojuje, je financování. Kdo se ve sportu pohybuje, ten ví, že je jednodušší sehnat podporu pro děti a mládež než pro kategorii dospělých. Stejně jako ve světě, tak i u nás musí být větší část rozpočtu klubů zajištěna ze státních prostředků, menší část pak pokryjí partneři. Nenahraditelný je sektor municipalit a krajů. Ten je nyní v době pandemie asi nejvíce zasažen a první škrty na úrovni rozpočtu měst pak jsou často v oblasti sportu. Očekávat ale, že je profesionální sport financovatelný z vlastních zdrojů, je alibismus. Naší snahou by mělo být najít řešení, jak naše kluby podporovat finančně a udržet tak vysokou kvalitu našich extraligových soutěží, ze které pak těží další oblasti,“ zdůraznil Pakosta.

„Děkuji všem, kteří se nějak podílejí na tom, aby naše extraligy byly kvalitnější, divácky atraktivnější a úspěšně prezentovaly náš sport veřejnosti. Bez aktivity na úrovni klubů, která je nesmírně důležitá, se neobejdeme,“ doplnil předseda ČVS, který bude hájit svůj vedoucí post v blížících se volbách na svazové valné hromadě 8. května proti druhému kandidátovi Jiřímu Popelkovi.