Sto let své existence letos slaví český volejbal, rovněž kulatých devadesát roků má aktuálně za sebou volejbal v našem regionu. Proto jsme u příležitosti těchto výročí připravili seriál ohlížející se za historií tohoto krásného sportu (převážně) na Prostějovsku. Materiál připravil pamětník Pavel Navrátil, od vzniku VK Prostějov lékař jeho A-týmu žen a v minulosti dlouholetý předseda Krajského volejbalového svazu Olomouc i Okresního volejbalového svazu Prostějov.

Počátky úplného vzniku volejbalu jsou kladeny do roku 1895 v USA. Volejbal prý podle jedné verze vynalezli ve volných chvílích chicagští hasiči. V tomto městě byla i velká kolonie Čechů, a proto se lze domnívat, že se při své hravosti tohoto nového sportu účastnili. Podle další známější verze vznikl volejbal ve sportovní škole pana Morgana.

Během první světové války se volejbal dostal s americkou expediční armádou do Evropy, po roce 1919 pak i do Československa s organizací YMCA. Mezi první propagátory volejbalu patřili americký Čech profesor Pípal a kapitán Machotka, kteří vedli sportovní kurzy v Praze a v Žilině. Nejvíce se volejbal šířil mezi studenty a v trampských osadách.

První celostátní přebor mužů se uskutečnil po ustanovení federace volejbalu a basketbalu v roce 1924. Ženy hrály celostátní soutěž poprvé roku 1931.

Na Prostějovsko se volejbal dostal již na přelomu 20. a 30. let z Kroměříže. Jedny z prvních zpráv existují o volejbale v Kostelci na Hané (i celostátní soutěže – tři hráči Němcové).

V knize 20 let Hanáckého sportu, která vyšla v roce 1941, jsou písemné doklady o počátcích volejbalu v Prostějově. Píše se tam, že roku 1939 obohatil sportovní klub Haná Prostějov svou činnost o nový odbor wolleyballový. Také v Určicích bylo v květnu 1939, kdy byl do čela tamního SK postaven učitel Petržela, rozhodnuto založit volejbalový odbor. Další zmínka je o SK Klenovice na Hané z roku 1940. Tam sloužil nově založený volejbalový odbor pro zlepšení přípravy fotbalistů. První záznam o volejbalovém turnaji na Prostějovsku pochází z Plumlova, kde jej uspořádal tamní SK za účasti družstev Mostkovic, Plumlova, Osady učitelů a SK Plumlov.

Volejbalisté Haná Prostějov získávali dobré jméno v době německé okupace, kdy ze Sokola Držovice přešli do Hané vybraní hráči po zákazu činnosti sokolských a orelských organizací. Volejbalisté a basketbalisté Haná Prostějov se blýskali také v moravsko-slezské lize, ale po roce 1945 oba tyto oddíly zanikly. Držovičtí volejbalisté se vrátili do Sokola.

Pokračování příště!