Vlakové nádraží je v posledních dnech téměř opuštěné... Lidé se přepravují vlaky, jen když je to nezbytně nutné. Z těch přijíždějících vystupuje velmi málo cestujících a na hlavním nádraží v Prostějově nenastupuje téměř nikdo. Nabízí se přirovnání ke ztracené vartě…