Oznámení o losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstev obcí:

Magistrát města Prostějova jako příslušný registrační úřad oznamuje, že 

  • v úterý 9. 8. 2022 od 13:00 hod. provede losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstev obcí. 

Losování se uskuteční v budově Magistrátu města Prostějova, Školní 4, v klubovně Duhy v 1. patře. 

Losování je veřejně přístupné.