Řadu let se městský rozpočet a rozpočtové hospodaření města Prostějova vyznačovaly tím, že při přípravě a následném projednávání se počítalo s deficitním rozpočtem, ale na konci příslušného roku byl výsledek přebytkový. A jestliže se dnes takřka každý den zdůrazňuje rozpočtová odpovědnost, pak i v tomto ohledu si naše město vedlo dobře – dluhová služba byla nulová nebo se pohybovala těsně kolem nuly, přitom si město investičně vedlo také dobře. Prostějov dosahoval výborného ratingu a po právu patřil a patří mezi úspěšné municipality.

Dosud tedy můžeme hovořit o finančním hospodaření a finanční kondici našeho města převážně pozitivně.

ALE...

Teď přichází čas důrazně upozornit na rizika dalšího rozvoje města Prostějova. A tady si dovolím citovat z výroku auditora při přezkoumání hospodaření za rok 2021, … „nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města Prostějova v budoucnosti“.

Ano, město Prostějov se chovalo a chová velmi zodpovědně v rozpočtovém hospodaření, ale v tomto čase přichází velká rána – inflace dosahuje nebývalé výše a ceny energií šplhají do obrovských výšek. Vzrůstá obava z budoucnosti, bohužel provázená velkou nejistotou, co bude dál. Nový guvernér České národní banky A. Michl naznačil, že vývoj českého hospodářství vidí centrální banka černě, neboť ekonomika zažije recesi, která bude navíc spojena s vysokou inflací. Během letošního a příštího roku prý inflace sníží životní úroveň domácností, kterým se nezvýší příjmy, téměř o 30 procent!

Vláda slibuje občanům pomoc, ale pořád není zcela jasné, jak a v jaké výši ta slibovaná pomoc bude.

A dovolte ještě jeden postřeh. Vnímavý pozorovatel začíná být znepokojen, že určitá část ekonomů nás a pravděpodobně i českou vládu přesvědčuje, že inflace je v česku především inflací poptávkovou. Z toho vyplývá názor, že se musí utlumit spotřeba domácností (tady připomenu slova viceguvernérky ČNB Zamrazilové, že si lidé nekoupí předražené zboží, když na ně nebudou mít peníze).

Ekonomku Zamrazilovou respektuji, ale přikláním se k názoru guvernéra Michla, že inflace je převážně inflací nákladovou. Tady je potřeba připomenout, že elektřina, plyn a základní potraviny nepatří mezi tzv. zbytné zboží, protože teplo a jídlo potřebují všichni. Ano, úsporná opatření jsou potřebná, ale ne za každou cenu! A dovolím si ještě připomenout názor ekonoma CERGE-EI Filipa Pertolda, podle kterého energetický tarif, velmi propagovaný současnou vládou, není ani úsporný, ani sociální.

Nečekají nás lehké časy. Mimo jiné proto, že rozpočet města je ze tří čtvrtin naplňován sdílenými daněmi, jejichž celková výnosnost je závislá na dobrém výkonu české ekonomiky a také koupěschopnosti obyvatelstva.

Zde je ta nejistota bohužel velká.

Oproti tomu si mohou být občané Prostějova jisti dobrou finanční kondicí města i tím, že při přípravě městského rozpočtu Finanční odbor Magistrátu města Prostějova odvede dobrou práci. A obě tyto skutečnosti budou dobrým základem pro rozhodování orgánů města.

Miroslav PIŠŤÁK,

člen Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova,

5, místo na kandidátce ČSSD