1. DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE chceme pro všechny občany na území města Prostějova, Olomouckého kraje, České republiky. S akcentem na první linii – praktičtí lékaři, tj. praktičtí lékaři pro dospělé a hlavně děti a dorost, kterých je celostátně nedostatek, zubních praktických lékařů – rovněž celostátní nedostatek. Z toho plyne obtížná dostupnost, až nedostupnost péče a dlouhé objednací lhůty. To může mít za následek zhoršení zdravotního stavu.

2. KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE se odvíjí z velké části od dostupnosti. Na území našeho města je kvalita zdravotní péče na dobré úrovni, je to otázka odborné erudice a přístupu lékařů, zejména v první linii. Naši občané mají k dispozici nemocnici a dvě polikliniky a celou řadu soukromých zařízení a ordinací, jež zahrnují celou šíři odborností. V odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích je v provozu tzv. pohotovost v areálu nemocnice Prostějov.

3. AKUTNÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE o občany města Prostějova je zajištěna ZZS /záchranným zdravotním systémem/, který je v 24hodinovém režimu, konkrétně na území města a okolí jsou ve službě přes den 3 vozy ZZS a v noci 2 vozy. Tím je zajištěna trvalá dostupnost odborné péče v těch nejtěžších zdraví ohrožujících případech, jako jsou infarkty, cévní mozkové příhody /mrtvice/, otravy, úrazy, dopravní nehody a jiné. Záchranka úzce spolupracuje s hasiči, řada výjezdů zejména k dopravním nehodám probíhá společně. Po informaci na dispečinku na čísle 155, který se nachází v Olomouci pro celý kraj, se vysílá z nejbližšího stanoviště příslušná posádka na místo události.

4. PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ SITUACE V minulých letech jsme si prošli covidovým obdobím. To bylo náročné jak pro občany-pacienty, tak i pro zdravotníky. Největší tíha dopadala na zdravotníky covidových oddělení a posádky záchranné služby. Nejenže byl enormní nárůst výjezdů, ale na druhou stranu onemocnění covidem se nevyhnulo ani pracovníkům záchranky. Chybějící museli být zastupováni, docházelo k operativním výměnám, protože nemocí covid si prošli téměř všichni.

Město v součinnosti s nemocnicí, dobrovolníky a střední zdravotnickou školou vytvořilo očkovací centrum, kde proběhla hlavní část očkování proti covid-19 občanů města Prostějova.

5. BUDOUCNOST Do budoucna bude naším cílem minimálně udržet stávající situaci a v rámci dostupnosti zlepšit dostupnost zdravotnické péče v první linii.

Zasadíme se za zřízení zubní pohotovosti v Prostějově.

Jsme proti zavedení poplatků za zdravotní péči.

Odmítáme hrazení zdravotních pomůcek občany.

Za sebe a záchrannou službu mohu říci, že pracujeme na dalším zkvalitňování naší činnosti, a to jak dalším vzděláváním, tak i moderní přístrojovou technikou. 

MUDr. Pavel Holík,

člen Rady města Prostějova