Klub zastupitelů hnutí ANO Olomouckého kraje vyzývá hejtmana a Radu Olomouckého kraje,
aby na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje předložili návrh pomoci ohroženým občanům
našeho kraje.

Sociální situace občanů se prudce zhoršuje, klesají reálné příjmy, náklady se razantně zvyšují.
Pomoc Vlády ČR je liknavá a nedostatečná. Současné opožděné kroky k zastropování cen energií
nestačí.
V této situaci by měl umět pomoci občanům i kraj.
Proto vyzýváme Radu Olomouckého kraje, aby po vzoru Jihočeského kraje připravila dotační
program na pomoc ohroženým skupinám obyvatel Olomouckého kraje.
Jedná se hlavně o nízkopříjmové rodiny s dětmi. Dotace by měla být určená například na úhradu
školního stravování, školních kroužků a mimoškolních aktivit dětí.
Pomoc si zaslouží rovněž nízkopříjmové domácnosti seniorů. Na ty dolehnou nejvíce právě
vysoké ceny energií.
Chápeme, že krajský rozpočet není v nejlepší kondici, ale ohrožené skupiny obyvatel si pomoc
kraje zaslouží, stejně tak, jako se tomu dělo například během pandemie Covid-19.
Klub zastupitelů hnutí ANO Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Ladislav Okleštěk v.r.
předseda zastupitelského klub