Do zastupitelstva města letos kandiduje i významná postava prostějovského školství, ředitel ZŠ E. Valenty a také fotbalový funkcionář 1.SK Prostějov Radim Weisser. Při této příležitosti jsme jej požádali o krátký rozhovor.

* Proč jste se rozhodl kandidovat jako nestraník do zastupitelstva za hnutí ANO 2011?

„Chci podpořit systém, který dobře funguje, a schopné lidi, kteří se osvědčili při řízení města. Vidím, kolik se toho v posledních letech udělalo pro děti, jak významně samospráva investovala do kvalitního vzdělávání. Často to není na první pohled vidět, ale prostějovské školství udělalo velký krok kupředu.“

* Jak se to projevilo na vaší škole?

„Během posledních let jsme díky podpoře z programu Integrovaných územních investic známého pod zkratkou ITI vybudovali učebnu jazyků, máme také novou učebnu polytechniky. Město investovalo do rozsáhlé rekonstrukce obou našich tělocvičen, která skončila v prvních měsících letošního roku. Kromě toho jsme jako škola sami iniciativní a ve spolupráci s městem coby naším zřizovatelem jsme připravili investice v projektech ‚Chytrá škola‘ a ‚Učíme se venku‘ v celkové výši šesti milionů korun.“

* Co připravujete do budoucna?

„Máme v plánu nástavbu školy, která by nám umožnila rozšířit zázemí pro moderní trendy výuky přírodovědných předmětů, virtuální reality, robotiky a polytechniky. Větší zázemí bychom získali také pro činnost školní družiny se zaměřením na literární, hudební a art výuku.“