Vždy před volbami se objeví volební kalkulačky, podle kterých si voliči mohou porovnat svůj názor s vyjádřením kandidujících stran. Jak to vidí lídr prostějovské kandidátky SPD a předseda místní organizace Pavel Dopita? „Předně musím říct, že se mi některé otázky zdají podivné, jiné naopak zcela chybí. Podívejme se tedy na vybrané otázky tak, jak jsem je okomentoval i v kalkulačce.“ 

1.) V žádaných městských částech mají bydlet jen ti, kdo si to mohou finančně dovolit?

„Ano. Proti vzniku zóny s nežádoucími sociálními jevy v centru města jsme měli i petici žádající bezdoplatkovou zónu. Opakovaně řešíme například bezpečnost na náměstí Edmunda Husserla. Problém vidím i v rostoucí agresivitě bezdomovců.“

2.) Má město účtovat poplatek za svoz komunálního odpadu?

„Ano. Aktuálně v SPD řešíme celý systém odpadového hospodářství, například s využitím TAPů při uvažovaných rekonstrukcích městských kotelen. Platba se musí odvíjet od množství vyprodukovaného odpadu s bonifikací za třídění. Svoz odpadu zdarma není řešením, protože by takový postup nemotivoval ke třídění.“

3.) Mělo by město v případě nouze začít omezovat vytápění v domovech pro seniory?

„Ne, přece není možné si brát seniory jako rukojmí za nečinnost vlády národní pohromy!“

4.) Měly by se ve městě rozšířit zóny, kde mají auta povoleno jet maximálně 30 km v hodině?

„Ne. Stávající oblasti označené značkou Obytná zóna jsou vesměs dostatečné. Jednalo by se jen o drobné změny, které nejsou otázkou politiky, ale bezpečnosti. Zde je rychlost dokonce pouhých dvacet kilometrů v hodině. Problém je spíše v průjezdnosti městem v souvislosti s opravami vozovek.“

5.) Měly by být ve městě instalovány další kamery?

„Ano. Máme to dokonce ve volebním programu a dlouhodobě pracujeme na bezpečnosti ulic v Prostějově. Naším návrhem je například projekt Bezpečný koridor. Tedy trasa mezi význačnými místy, například velké sídliště a nádraží, která je pod kontrolou kamerového systému. Bezpečnost slušných občanů je naše priorita.“

6.) Jste pro úplný zákaz hazardu na území města?

„Ano. Hazard je podhoubím kriminality. Navíc zde často prosázejí nepřizpůsobiví své sociální dávky. Nedostupnost přímo ve městě bude krokem ke zlepšení i jejich situace.“

7.) Hlasování členů zastupitelstva města se má zveřejňovat jmenovitě?

„Ano. SPD je vždy pro transparentnost, stejně tak jako se nikdy nebráníme doslovnému zápisu z jednání.“

8.) Používání zábavní pyrotechniky jindy než na Silvestra má být ve městě zakázané?

„Ne. Úplný zákaz nic neřeší, ovšem je nutné tuto činnost řídit obecně závaznou vyhláškou s vymezeným časem a lokalitami tak, aby nadměrně neomezovalo ostatní občany. Práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého. Jsme ale jednoznačně pro zákaz lampiónů štěstí z bezpečnostních důvodů.“

9.) Město by v topné sezóně mělo zpřístupnit některé veřejné budovy lidem jen pro zahřátí?

„Ano. Pokud to vláda národní pohromy dostane tak daleko, bude to muset město řešit i tímto způsobem. Spíše je ale nyní potřebné se podívat na nemravné zálohy nastavené pseudoenergetickými firmami, které ‚překoupily‘ odběratele a posílají zejména sociálně slabším a seniorům nové zálohy v likvidačních částkách, které nejsou ničím podložené.“

10.) Kvůli úspoře energií by město mělo omezovat noční nasvícení kulturních památek?

„Ano. Omezení osvětlení kulturních památek nebo uzavření kašny je v případě nouzového stavu v pořádku. Osvětlení ulic musí ale z bezpečnostních důvodů zůstat zachováno.“

11.) Má mít město transparentní účty, do kterých lze veřejně nahlížet?

„Ano. SPD vždy podporuje transparentnost a v případě hospodaření města je toto samozřejmostí.“

12.) Město by mělo zvyšovat počty bytů ve svém vlastnictví?

„Ano, ale pouze jako startovací byty pro mladé rodiny, případně sociální byty v oprávněných případech. Zejména startovací byty považujeme za důležité pro udržení mladých ve městě. Máme tuto problematiku i ve volebním programu.“

13.) Město by mělo kvůli rostoucím cenám energie omezit veřejné slavnostní osvětlení v době Vánoc?

„Ano, ale pouze pokud nedojde na rozumné zastropování cen s energiemi, což dlouhodobě navrhujeme i na parlamentní úrovni. Energie musíme přesměrovat tam, kde to neohrozí občany a bezpečnost ve městě. Vnímám zde ale ještě jednu rovinu. Vánoční svátky a vše co k nim patří, navozují atmosféru klidu, naše kulturní tradice, a i toto slavnostní osvětlení k nim patří. Jen poznámka. Na otázku jsem do kalkulačky odpovídal v době, kdy zastropování bylo v teorii úvah. I když 6 Kč/kWh stejně moc neřeší.“

14.) Je třeba, aby město podporovalo sdílení aut (tzv. carsharing)?

„Ne. Toto je v Prostějově naprosto mimo mísu. Nechápeme, jak někdo o něčem podobném uvažuje. Za jak dlouho někdo přijde se sdílením manželek?“

15.) Dlouhodobě prázdné byty by měly být více zdaněné?

„Ne. Soukromý majetek by měl být nedotknutelný. Kdo bude toto hodnotit? Uliční výbory? Městské byty prázdné nejsou.“

16.) Na všech městských veřejných toaletách (na úřadech, v knihovnách apod.) mají být volně dostupné menstruační pomůcky. Místní úřady mají mít zákonnou povinnost poskytovat vložky či tampony bezplatně každému, kdo je potřebuje?

„Ne a ne. Děláte z žen nesvéprávné bytosti. Když někam jdou, berou si svoje. Může být nějaká zásoba u informací. Opravdu toto jsou zásadní otázky do komunální politiky?“

17.) Město má podporovat rozvoj dopravy na elektrických koloběžkách a podobných dopravních prostředcích?

„Ne. Již nyní vznikají na náměstích a chodnících kolizní situace, kdy zejména mladí uživatelé se řítí mezi občany i třicetikilometrovou rychlostí. Je nutné nastavit pravidla, aby chodníky a náměstí zůstaly bezpečné.“

18.) Město by mělo aktivně prosazovat integraci cizinců žijících ve městě?

„Ne. Pokud cizinec chce, integruje se sám, pokud nemá zájem, může si najít jiné město.“

19.) Město by mělo podporovat dopravu obyvatel do práce či do školy na kole?

„Ano. Smysluplnou, zejména pak bezpečnou síť cyklostezek pro cestování do škol a do zaměstnání podporujeme dlouhodobě. Předseda místní organizace SPD dokonce organizuje na její podporu tradiční cykloturistickou akci Vrahovický bicykl. Máme to v programu.“

20.) Souhlasím, aby město finančně podporovalo profesionální sport ve městě.

„Ano. Děti potřebují pozitivní vzory a musí vidět, že sportovat a žít zdravě má smysl. SPD v Prostějově na druhé straně intenzivně podporuje i výstavbu sportovišť pro děti, například workoutových hřišť. Je to o rozumném přístupu k oběma stranám.“

21.) Má podle vás město finančně podporovat sociálně slabé občany, aby se nepropadli do chudoby?

„Ne. Tato podpora je na dostatečné výši na úrovni státu. Dokonce taková, že si někteří jezdí pro sociální dávky taxíkem. Zde je spíše nutné zavést jejich spravedlivé rozdělování, aby se nezapomínalo na naše seniory. Ale i to je otázka na stát.“

22.) Město by mělo zamezovat shromažďování sociálně znevýhodněných dětí v jedné nebo několika málo školách?

„Ne. Jsme proti zbabrané inkluzi, kdy děti ze sociálně znevýhodněného prostředí bez hygienických návyků byly vrženy mezi normální děti. Utrpěla tím výuka a v základu to uškodilo oběma skupinám. Škol, odkud rodiče zděšeně přehlašují své děti jinam, přibývá. Máme ve volebním programu.“

Na dotaz jaký vzkaz, návrh, a podobně bych poslal autorům Volební kalkulačky, jsem odpověděl následující: Popravdě mi připadá, že ten dotazník vymýšlel menstruující Pirát, co si vyplnil přihlášku na Výměnu manželek. Naopak mi tam k Prostějovu chybí okruh otázek ohledně zeleně. Zde bych mohl publikovat náš návrh k V. změně územního plánu. SPD navrhuje vytvořit 60–80 metrů široký zelený pruh od stávající cyklostezky směrem k nemocnici, který by byl v členění: trávník s volnočasovými aktivitami, dále keře a nakonec stromy. Zbytek zastavět, protože město se musí rozvíjet. Efekt by byl nejen v tom, že si návštěvníci biokoridoru budou připadat jako v lese – osobní zkušenost – ale současně takové řešení vytvoří protihlukovou bariéru například směrem od Maříků. Téma nyní v Prostějově živé. V každém případě přeji voličům v Prostějově šťastnou ruku a hlavně - POJDTĚ K VOLBÁM!