Začátek roku 2022 proběhl ve stínu válečného konfliktu na Ukrajině i masivní inflace. Tyto faktory spolu s neutuchající poptávkou po odborných znalostech budou v následujících měsících utvářet trh práce. Odborníci personálně-poradenské společnosti Antal popsali šest klíčových trendů, které v blízké budoucnosti výrazně ovlivní situaci zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Níže uvedené trendy budou mít silný dopad na současné aktivity zaměstnavatelů a na očekávání uchazečů. Způsob, jakým se podniky s těmito výzvami vypořádají, bude mít přímý dopad na náklady, které jim v oblasti lidského kapitálu vznikají, a následně na efektivitu jejich podnikání.

Příchozí z Ukrajiny najdou uplatnění

S vlnou solidarity k uprchlíkům z Ukrajiny se objevily i stovky pracovních míst, kterými se jim firmy snaží poskytnout obživu. Jde jak o pozice řidičů, dělníků, obsluhy strojů či uklízečů, tak i o příležitosti v oblasti bankovnictví, účetnictví či IT. Je ovšem faktem, že přes hranice k nám z válečné zóny přišly především ženy s dětmi a senioři. Pokud je české firmy chtějí zaměstnávat, dá se očekávat určitý vzestup v podílu částečných úvazků či dalšímu nárůstu pozic možných vykonávat z domova.

Lidé preferují jistotu

V prvních měsících pandemie bylo možné v různých organizacích pozorovat pokles dobrovolné fluktuace. Zaměstnanci dávali přednost jistotě zaměstnání a nechtěli podstupovat rizika spojená se změnou. Přestože je však pandemie na ústupu, tento trend se i nadále drží. Lidé stále preferují jistotu, přestože velké množství atraktivních nabídek láká nové zaměstnance. Důvodem je rostoucí inflace a životní náklady, energetická krize i třeba období fixace hypoték. Hlavními motivátory pro změnu práce v takto nejisté době jsou ve většině případů neshody s vedoucím, toxická kultura na pracovišti nebo nedostatečné finanční ohodnocení.

Rychlý ústup pandemie

S příslibem konce všech opatření chytají firmy nový dech a zjišťují, že nestíhají. Spousta z nich se v posledních dvou letech soustředila především na přežití a neměly prostor plánovat další růst. Nyní je potřeba vše dohnat, a proto firmy ve velkém investují do náboru zaměstnanců. Více než kdy předtím roste poptávka po HR specialistech a recruiterech. Kandidáti také kvůli současné ekonomické situaci žádají na platech v průměru o 5 až 10 000 korun více než předtím.

Přijímat se bude rychleji

Rostoucí tlak při soupeření o talenty a vyšší počet konkurenčních pracovních nabídek nutí zaměstnavatele reagovat rychleji než kdy jindy. Už u čtvrtiny zaměstnavatelů tvoří náborový proces jen jedno kolo. Kratší náborový proces je pro uchazeče pozitivní zprávou – rychleji získají zpětnou vazbu a konkrétní nabídku práce. Je však také pravděpodobnější, že od svých současných zaměstnavatelů obdrží protinabídky. To však za předpokladu, že si firmy tento trend včas uvědomí.

Školení je nezbytnost

Podniky, které se potýkají s nedostatkem konkrétních schopností, zejména v oblasti nových technologií, se stále častěji rozhodují pro rekvalifikaci v rámci stávajících zaměstnanců namísto získávání těchto dovedností z trhu. Myšlenkou je lépe vyhovět požadavkům trhu a zároveň se vyhnout propouštění. Školit stávající zaměstnance v nových dovednostech je někdy pro firmy velkou výzvou. V některých odvětvích se toto neosvědčilo, a tak zaměstnavatelé opět sahají k náboru nových pracovních sil. Při jejich nedostatku na trhu práce budou ale pravděpodobně společnosti nuceny na tento postup přistoupit.

Firmy nesmí otálet

„Kdo moc vybírá, často přebere“, to platí v letošním roce více než kdy jindy. Firmy se často nespokojí s jedním kvalitním kandidátem, přestože třeba splňuje podmínky pro danou pozici a úspěšně prošel všemi body výběrového řízení, a požadují alespoň jednoho nebo dva další kandidáty „pro srovnání“. Tomuto trendu však s rostoucí poptávkou po talentech odzvonilo. Během doby, kdy se čeká na vhodného protikandidáta, už má na stole původní uchazeč konkurenční nabídky.

 

Speciální příloha BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 19. září

 

Vystavovatelé na akci Burza práce a vzdělání 2022 v Prostějově:

ALIKA a.s.
ALPER a.s.
Armáda České republiky
BESIP
DGPack s.r.o.
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
DT Mostárna, a. s.
Dům zahraniční spolupráce
Edwards, s.r.o.
GEMO a.s.
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
HOPI s.r.o.
HŽP a.s.          
ITAB Shop Concept CZ, a.s.
John Crane a.s.
Kendrion (Prostějov) s.r.o.
KP - KOPRO s.r.o.      
Lázně Slatinice a.s.
LINAPLAST s.r.o.        
MAKOVEC a.s.
Městská policie Prostějov
MUBEA - HZP s.r.o.   
Nissens Cooling Solutions Czech, s.r.o.
PRECIOSA, a.s.
Smurfit Kappa Olomouc s.r.o.
Statutární město Prostějov
TOMI - REMONT a.s.
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Windmöller & Hölscher Machinery k.s.

Školy:

Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53
Vysoké učení technické v Brně (Fakulta strojního inženýrství)
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 Střední odborná škola Prostějov
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

 

38 burza