Členům opozičního hnutí Na rovinu! se nelíbilo ani zachování stávajícího počtu jedenácti radních, a dokonce chtěli snížit počet náměstků primátora.

„Požadujeme radu města pouze o devíti členech s pěti uvolněnými radními, tedy primátorem a pouze čtyřmi náměstky místo dosavadních pěti,“ zněl návrh. „O snížení počtu radních jsme vůbec neuvažovali,“ zareagoval primátor František Jura (ANO 2011), který však i přesto dal o návrhu opozice hlasovat. Pro snížení počtu radních se však vyslovilo pouze šest zastupitelů.