V pátek po půl páté odpoledne šla do volební místnosti na ZŠ E. Valenty volit také náměstkyně primátora Milada Sokolová. Sebou měla celou rodinu včetně manžela Petra Sokola, který je politickým geografem a také komentátorem. Šli v čele malé skupinky lidé, která zamířila od Olomoucké ulice do místností s volebními urnami.

Milada Sokolová je členkou ODS. A na dotaz také pověděla, komu se rozhodla svůj hlas dát. „U mě to bylo jednoduché, volila jsem ženu. A kromě jiného, číslo 6 je mým šťastným. Přeji tedy kandidátce, ať jí rovněž štěstí přinese,“ uvedla Milada Sokolová. Jelikož je pak Danuše Nerudová jedinou kandidátkou, je jasné, koho první náměstkyně svým hlasem podpořila.