Rolí hejtmana není jen rozhodování, ale také reprezentování kraje. Předchůdci současného lídra Jiří Rozbořil a Ladislav Okleštěk se nebáli ukazovat často na veřejných akcích, ať už se jednalo o rekonstrukce staveb, pietní akce, nebo akce kulturní.

Nyní se do této role bude vpravovat Josef Suchánek. Ten se zúčastnil v Olomouci Dne veteránů a při té příležitosti pronesl rovněž svůj první veřejný projev ve funkci hejtmana.