Jak je známo, voliči mají podle protiepidemického opatření povinnost mít ve volební místnosti nasazenou ochranu dýchacích cest. Ať už respirátor nebo alespoň chirurgickou roušku. Zatím během dneška nebyl nahlášen žádný incident s člověkem, který by toto opatření odmítal splnit.

 

„Na podobnou věc jsme ale připraveni a máme k tomu potřebné pokyny. Víte, podle volebního zákona má každý volič nezadatelné právo odvolit. Tedy i bez ochrany úst a nosu. Zatím se nám nestalo, že by někdo přišel bez nasazeného respirátoru nebo roušky. Pokud by ale tato situace nastala a dotyčný by si respirátor odmítal nasadit, zajistíme co nejrychleji jeho volbu a také co nejrychleji ho vykážeme z volební místnosti,“ řekla Večerníku předsedkyně volební komise v Držovicích Jana Vrbová.

K žádnému incidentu zatím nedošlo ani v jiných volebních okrscích. „Stalo se nám asi ve dvou nebo třech případech, že lidé vstoupili do volební místnosti bez roušky. Okamžitě jsme je ale na to upozornili a oni si okamžitě ochranu dýchacích cest nasadili. Nebyli to odmítači opatření, jen prostě  zapomněli nebo si to neuvědomili,“ informovala Večerník komisařka z volebního okrsku na ZŠ Jana Železného v Prostějově.