Přestože budování hloubkové kanalizace v Plumlově a Žárovicích bylo již dokončeno, někteří obyvatelé Žárovic stále vypouští své odpadní vody do staré dešťové kanalizace.

„To způsobuje výrazný zápach v obci,“ upozornila zastupitelka Hana Švédová. Vedení Plumlova, kam Žárovice spadají, tak bude nově od místních požadovat doložení způsobu likvidace odpadních vod, vyloučeno není ani jednání za účasti vodoprávního úřadu.