Zavřeno, zkuste to jinde. S oznámeními se stejným smyslem, i když v různém provedení se mohou pacienti setkávat na venkově stále častěji. Lékaři stárnou a jejich mladší nástupci se do ordinací v obcích ani v menších městech zrovna nehrnou. Podobně je tomu tak i na Prostějovsku. „MUDr. Svatava Dvořáková, stomatolog, oznamuje ukončení poskytování zdravotních služeb ke dni 31. 12. 2020. Na základě našeho návrhu byl vyhlášen záměr v Olomouckém kraji pro nové zájemce v oboru zubního lékařství pro území Konice, bohužel se žádný uchazeč nepřihlásil,“ zní například příspěvek na oficiálním Facebooku města Konice. Ostatně o této novince již Večerník informoval v předminulém vydání.

Konice přitom není jediným místem, které se musí vyrovnat s horší dostupností lékařské péče, úbytkem obvodních lékařů i specialistů. „Nikdo tam nechodil, nebylo to pro lékařku zajímavé. Přišla k nám tedy později slečna, že by zde ráda provozovala kosmetiku,“ uvedl starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel o budoucnosti prostor, kde ještě v září sídlila ordinace dětského lékaře. V obci tak nyní zůstává pouze praktická lékařka. Podobně se rozhodli využít prostory zdravotního střediska v Brodku u Konice, rovněž uvolněné po ordinaci.

Nelichotivému stavu už se v minulosti věnovala i celostátní média, netýká se totiž zdaleka jen Prostějovska. To ostatně potvrzuje také mluvčí České lékařské komory Michal Sojka. „Obecně je situace špatná. Je zde vysoký věkový průměr praktických lékařů i třeba pediatrů. Hodně jich ze vzdálenějších míst odešlo, nikdo se tam naopak nežene,“ poznamenal pro Večerník. I na Hané platí, že řada lékařů se nachází nyní v důchodovém věku. Postupně by tak mohly osiřet i jejich ordinace.

„Je to palčivý problém už roky, za který může nerozumný zákon o vzdělávání z dílny paní Juráskové a neexistující prováděcí vyhlášky. Ten systém přípravy je výrazně narušen, dejme tomu o dva roky, kdy šel průměr praktiků šel nahoru. O práci praktického lékaře by zájem byl, ale ani internista nemůže přejít do ambulance praktického lékaře, jen osmnáct měsíců trvá kurz,“ sdělil Bohuslav Machaň, předseda prostějovské Okresní lékařské komory.

Určitá naděje je podle Sojky v přidávání peněz do míst, která jinak o lékaře přichází. „V plánu je třeba program VZP, v němž platí, že pokud se třikrát nepodaří dané místo lékařem obsadit, zvyšuje se kapitace (je poskytována pevnou částkou na jednoho registrovaného pacienta s přihlédnutím k věku a demografickým či jiným charakteristikám pojištěnce - pozn. red.),“ informoval.

Mnozí pacienti z venkova však budou muset přesto do budoucna počítat s tím, že za svými lékaři je nově čeká delší cesta. „Tady je rada těžká. Stárneme a nových lékařů je málo. Nemocnice zažívají personální krizi a sliby státu, jak musí přitáhnout lékaře ze zahraničí, zůstanou sliby,“ zůstává skeptický Machaň.