Přestože po dvou hodinách diskusí na mimořádném jednání zastupitelstva v úterý 10. března schválili zastupitelé výběr zhotovitele multifunkční budovy pro hokejovou mládež vedle zimního stadionu v Prostějově, nyní je stále otázkou, kdy se skutečně tolik vytoužené šatny pro mladé hokejisty a také krasobruslaře začnou stavět. Jak totiž Večerník zjistil, smlouva se stavební firmou dosud není podepsána a těžko říct, jak se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy postaví také k udělení dotace vzhledem k aktuální koronavirové hrozbě a tím spojenými potížemi s financemi v celém státě.

Večerník se snažil zjistit, jaká je aktuální situace s výstavbou šaten necelé dva týdny poté, co zastupitelstvo schválilo vítěze výběrového řízení. Připomeňme, že stavební firma z Olomouce vyhrála tuto veřejnou zakázku s nabídkou za necelých 62 milionů korun. „Uplynula lhůta pro podání námitek proti výběru dodavatele. Čekáme ještě na doložení pojištění dodavatele, a to do pátku dvacátého března. Tím bude dokončena dle zákona o veřejných zakázkách kontrola dokladů před podpisem smlouvy. Z probíhajícího jednání o uzavření SoD vyplyne počátek realizace a další zásadní podmínky s tímto spojené,“ sdělil Večerníku minulý čtvrtek Jiří Rozehnal, náměstek primátora statutárního města Prostějova. Jak vzápětí dodal, ani on sám v tuto chvíli nedokáže odhadnout reálně termín zahájení výstavby. „K dnešnímu dni nelze bohužel predikovat další vývoj koronavirové nákazy a případné celostátní restrikce směřující k účinnému zamezení šíření viru. Musíme to všichni respektovat, jinak se z toho nedostaneme. Bohužel to zasáhlo celý svět, Česko nevyjímaje. Prioritou je samozřejmě zahájit práce neprodleně po podpisu smlouvy o dílo,“ uvedl Rozehnal, načež Večerníku vysvětlil, jakým způsobem bude město žádat ministerstvo o úpravu dotačního titulu vzhledem k tomu, že se podařilo vysoutěžit mnohem nižší částku za stavbu hokejových šaten. „Oproti předpokladu došlo k úspoře třiadvaceti milionů korun bez DPH. Změna v projektu podané žádosti o dotaci byla zaslána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. března 2020 a důvodem bylo maximální využití financování projektu z dotačního titulu ve výši 40 milionů korun, městem rozpočtované částky 50 milionů korun a zároveň dosažení co nejvyššího možného stupně dokončení ve vztahu k projektu, žádosti o dotaci a budoucímu uživateli. Změna v projektu byla konzultována s MŠMT a je v souladu se zákonem, který umožňuje navýšení ceny projektu až o 15 procent. Nyní čekáme na oficiální vyjádření uvedeného ministerstva,“ popsal náměstek prostějovského primátora s tím, že stále je ještě v platnosti další žádost města o dotaci, tentokrát u Olomouckého kraje. „Žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši osmi milionů korun byla podána a je krajem nyní administrována, o podání žádosti o dotaci rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova na základě doporučení rady města a v tomto směru nedošlo k žádné změně,“ potvrdil Večerníku Jiří Rozehnal.
První náměstek primátora Jiří Pospíšil zase připomněl, že stále ještě nedošlo nejen k podpisu smlouvy se zhotovitelem, ale ani k potřebnému předání stavby. „Proběhlo výběrové řízení i lhůta na odvolání. Žádná z firem se neodvolala, tak nic nebrání tomu připravit smlouvu k podpisu. Vše tedy běží podle plánu. Pokud mám ale aktuální informace, tak staveniště ještě předané není,“ prozradil Pospíšil.
A nehrozí nebezpečí, že v současné těžké situaci ohledně koronaviru seškrtá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy většinu dotací včetně té na výstavbu multifunkční budovy pro hokejovou mládež? „Nikdo nedokáže říci, jak se bude situace ohledně dotací vyvíjet. Vzhledem k tomu, že stát chce vypomáhat firmám, tak bude záležet na vládě, kde vezme finance. Samozřejmě se může stát, že se budou škrtat dotace do všech odvětví. Ale nechci být špatným prorokem. Prostě na pořadu dne budou, dle mého mínění, jiné priority tak, aby se dopad na naši ekonomiku maximálně zmírnil,“ obává se první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.


Výstavba multifunkční budovy pro hokejovou mládež

1. nadzemní podlaží
12 šaten pro hokejisty a krasobruslaře
1 šatna pro rozhodčí
1 šatna pro trenéry
11 sprch a WC pro tyto šatny
4 WC pro veřejnost a WC pro imobilní občany
1 ošetřovna s WC
1 pokladna s WC
1 místnost pro broušení bruslí
1 místnost pro stravovací automaty
2 místnosti pro sklad
1 dílna a provozní místnost pro údržbu objektu

2. nadzemní podlaží
tělocvična
3x WC
posilovna/tělocvična
strojovna VZT
2x trenažer hokejové střelby
Zdroj: Magistrát města Prostějova