Pokud budou občané vyžadovat od magistrátu informace většího rozsahu, připlatí si. K aktualizaci sazebníku dochází vzhledem k vývoji mezd a nákladů za uplynulé období. Podle radních je třeba v souladu s novou metodikou ministerstva vnitra upravit způsob zpoplatnění mimořádně rozsáhlého poskytnutí informací.

„Ve stávajícím sazebníku je v případě mimořádně rozsáhlého poskytnutí informací požadována úhrada za každou započatou hodinu vyhledávání, dle nové metodiky ministerstva vnitra bude v případě započaté hodiny částka poměrně krácena,“ vysvětlil primátor František Jura (ANO 2011).

 „Cena nákladů na pořízení kopií a cena za pořízení CD a DVD se za uplynulé období nezměnila a je srovnatelná s komerčními poskytovateli kopírovacích služeb v Prostějově. Hodinová sazba účtovaná v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání, která je stanovena, dle metodiky ministerstva vnitra podle celkových platových nákladů rozpočtovaných v příslušném rozpočtu na daný rok, dělený počtem zaměstnanců a počtem pracovních hodin v tomto roce, se zvýšila z 244 korun na 291 korun,“ objasnil Jura.