Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) je zdraví chápáno jako stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo také stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody; nejedná se tedy jen o absenci nemoci nebo vady. Zdraví chápeme jako stav, který umožňuje člověku uspokojovat jeho tělesné, duševní a společenské potřeby.

V letošním roce, který je ovlivněný nákazou covid-19, se zdraví, zdravotnictví a lékárenství skloňuje takřka denně. Ať už přímo v lékárnách, nebo na jejich internetových stránkách utrácíme letos snad více než v jiných letech. A právě lékárnám a lékárenství je věnována dnešní tematická dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

 

Tematickou stranu PROSTĚJOVSKO & LEKARNY najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 7. prosince