V rámci schválených projektů prevence kriminality na rok 2020 byla dokončena realizace projektu modernizace analytického pracoviště městského kamerového a dohlížecího systému pro práci se záznamy, na který přispěl Olomoucký kraj dotací ve výši 92 000 korun.

Celková částka vynaložená na zmíněný projekt byla téměř 237 tisíc korun. „Součástí pracoviště na služebně městské policie je dvojice monitorů s možností dotykového ovládání a počítač pro zpracování obrazů z kamer ve vysokém rozlišení. Monitory jsou připraveny na nepřetržitý provoz. Dále je k dispozici ovládací klávesnice kamerového systému a speciálně nastavitelný stůl pro operátora. Jednou z výhod tohoto pracoviště je i možnost mobility. V případě potřeby je jej možné snadno přemístit do jiné lokality s dostatečným datovým připojením. Realizace by následně probíhala vzdáleně přes zabezpečené spojení virtuální sítě,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Prostějov Libor Šebestík.