A je hotovo! Neuvěřitelnou devět let trvající anabázi s Dušanem Dvořákem snad na nějaký čas ukončil uplynulou středu 5. února Krajský soud v Brně, který potvrdil rozsudek prostějovského soudu nad „veleknězem“ konopné církve. Ten jej za pěstování konopí v podmínce poslal na tři roky do vězení.

Zatímco mnozí konopní aktivisté po posledním rozhodnutí soudu hovoří o šikaně ze strany státu, sám Dušan Dvořák jím rozhodně nemůže být překvapen. Konopí totiž pěstoval navzdory faktu, že za to byl v minulosti opakovaně odsouzen k peněžitému trestu či podmínce. V minulosti jej od vězení zachránilo pouze to, že byl shledán nesvéprávným. Nakonec soudní znalec konstatoval, že Dvořák sice trpí psychickou chorobou, na jejímž základě také pobírá invalidní důchod, za své jednání je ovšem zodpovědný.
Policie přitom u něj sklízela celých dlouhých devět let a za celou dobu na něj bylo kvůli pěstování nelegálního konopí podáno velké množství žalob, ke změně jeho chování to ovšem nevedlo. V posledním případě se pak hájil nejen tím, že konopím chtěl pouze léčit, ale i tím, že všech 133 rostoucích a 111 sušených rostlin zabavených v roce 2018 obsahovalo jen velmi malé množství psychoaktivního THC působícího negativně na lidský mozek. Analýza ze strany policistů však odhalila něco jiného.
„Soud prvního stupně provedl dostatečný rozsah dokazování a všechny důkazy zhodnotil logickým způsobem, takže to nevzbuzuje pochybnosti,“ odůvodnila své rozhodnutí krajská soudkyně Šárka Dufková. Rozsudek je tak pravomocný, Dvořákova obhájkyně nyní zvažuje možnost podání dovolání k Nejvyššímu soudu.