Často nekonečné proudy aut, neochotní řidiči a pro chodce velké dilema, zda se vrhnout pod kola a doufat, že se nějak dostanou na druhou stranu silnice, nebo spoléhat, že přeci jen některý z řidičů zastaví. Situace v Brněnské ulici je u přecházení v některých místech katastrofální. Před dvěma lety totiž právě z této ulice zmizela většina přechodů, velká část pak natrvalo. I po takové době si přitom lidé zoufají a volají po jejich navrácení.

 

Nejhorší je trvale situace u bran městského hřbitova. Odtud dlouhá léta vedl přechod na druhou stranu, tedy ke květinářství, benzínové pumpě nebo také ke smuteční obřadní síni. Po rekonstrukci silnice však došlo k jeho odebrání. Chodcům tak vznikl problém, jak přejít silnici, když řidiče nic nenutí zastavit? „Od té doby, co tu není přechod, tak je to katastrofa,“ uvedla Ivana Slavovová, která nejednou musela zejména starším lidem pomáhat s překonáním silnice.

Chodci se přitom několikrát i prostřednictvím médií obrátili na magistrát, aby přechod obnovil. Bez úspěchu, a to i přes někdejší slib, že se tak stane. Čekání se však výrazně protáhlo. „Už mě ale kontaktovali, že je hotový projekt. A během příštího roku by se mělo začít budovat,“ prozradila Slavovová.

O to zvláštněji ovšem zní vyjádření magistrátu. To popírá, že by přechod byl nyní v přípravě. „Dle platné legislativy je možno budovat přechody pro chodce pouze v místech, kde intenzita chodců dosahuje požadovaný parametr. Vzhledem k proběhlému měření a výsledkům bude na tomto místě vybudováno místo pro přecházení, na které je zpracována příslušná projektová dokumentace,“ je informace uvedena na pravou míru kompetentními pracovníky z odboru rozvoje a investic.

Lidé se navíc zatím nedočkají ani chodníku k obřadní síni. I nadále tak musí vzít zavděk krajnicí. „Bohužel vzhledem k výškovým poměrům mezi komunikací a ostatními pozemky u obřadní síně Makový nelze zatím bez výkupu pozemků, které by případný přechod, respektive místo pro přecházení vyžadovalo, o budování uvažovat,“ píše se dále ve vyjádření magistrát.