Čas utíká jako voda a v úterý 17. května se opět ke společnému jednání sejde Rada statutárního města Prostějova. Schůze radních začíná už v deset hodin dopoledne a uskuteční se v zasedací místností v přízemí prostějovské radnice. Konšelé mají na programu projednání bezmála šest desítek bodů.

Prostějovští radní hned v úvodu schůze projednají seznam jmen osobností, které jsou navrženy na udělení Ceny města Prostějova za rok 2021. „Pokud ho schválíme, nebudeme jména zveřejňovat až do jednání zastupitelstva, které se uskuteční 14. června. Právě až na zastupitelích bude, zda navržené osobnosti Ceny města obdrží,“ sdělil na úvod primátor Prostějova František Jura.

Radní se pak v úterý po schválení darovací smlouvy Azylovému centru a návrhu na zahájení zadávacího řízení na nákup zásahového cisternového vozidla pro dobrovolné hasiče z Vrahovic budou zabývat i dotacemi a dalšími záležitostmi města. „Osobně k nejdůležitějším bodům jednání řadím schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za uplynulý rok a stejně tak schválení závěrečného účtu města za rok 2021. Dále se budeme zabývat programem letošních Hanáckých slavností a také stanovením poplatků pro stánkaře během hodů. Na programu jednání máme rovněž body týkající se prostějovského školství, dotace do kultury i životního prostředí,“ dodal primátor František Jura.

Na pořadu jednání radních je také schválení rozpočtových opatření pro stavební investice města. „Především půjde o peníze na studii cyklostezky do Selouek, na hřiště v areálu SOŠPO v Prostějově, na odstranění následků havárie rozvodů vody v objektu mateřinky ve Smetanově ulici ve Vrahovicích nebo třeba na úpravu veřejného prostranství na Husově náměstí,“ připomněl ještě Jiří Rozehnal, náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.

Den po jednání svolali prostějovští radní také tiskovou konferenci, na které novinářům sdělí výsledky. Podrobné zpravodajství pak Večerník přinese v příštím vydání.