Toto by mohl být konec jedné legendy. Vysílač na kopci Předina znamená pro okolní obce zhruba totéž co Eifellova věž pro Paříž. Už koncem loňského roku z něj ovšem bylo ukončeno vysílání ČRo Dvojka na pásmu 954 kHz. Dominanta viditelná ze široka i daleka tedy již neplní účel, pro nějž byla zbudována, a jiné využití nemá. V Centrále Českých Radiokomunikací Večerník zjišťoval, jaká bude jeho budoucnost.

Nevysoký kopec Předina u Dobrochova je považován za geografický střed Moravy a dal název celému Mikroregionu sdružujícím několik obcí. Na jeho vrcholu se nachází vysílač, který tvoří nepochybně nejvýraznější dominantu celého širokého okolí.