Od pondělí 23. do úterý 24. května bude ve večerních hodinách na letišti v Prostějově probíhat intenzivní výcvik předsunutých leteckých návodčích v součinnosti s letectvem.

Při této činnosti se očekává zvýšená hladina hluku v přilehlých oblastech, které sousedí s letištěm v Prostějově. „Vzhledem k plnění některých specifických úkolů armády, ke kterým patří i nácviky navádění útoku letectva na pozemní cíle, bude nad letištěm ve výše uvedených dnech vyhlášena zóna, ve které budou minimální výšky letu nad terénem v souladu s předpisy sníženy tak, aby odpovídaly splnění těchto úkolů,“ oznámila na internetových stránkách města Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu.