Jak je mnohým známo, v Prostějově nyní probíhají tři významné krajské investice v podobě rekonstrukcí frekventovaných komunikací. Vedení magistrátu je zatím s průběhem rekonstrukcí Vrahovické a Wolkerovy ulice spokojeno a stejně tak s výraznými opravami estakády, která je součástí dálnice D46.

„Aktuálně nás asi nejvíce pálí uzavírka Vrahovické ulice, ale tady to musím zaťukat na dřevo, průběh rekonstrukce je velice zdárný a vše probíhá podle plánu. Dokonce jednáme o možnosti, že úsek od Janáčkovy ulice po náměstí Padlých hrdinů by byl otevřen už v předstihu. Zatím ale nejsem schopen říct, v jakém termínu. Na opravovaném úseku se vyskytl zatím jediný problém se spodními vodami a proudy. Co se týká Wolkerovy ulice, tady jsou přeložky plynu už hotové a nyní se provádějí přeložky vodovodního řadu. Jakmile i tyto práce skončí, plynule se přejde na celkovou rekonstrukci silnice, která si už vyžádá úplnou uzavírku komunikace,“ sdělil na nedávné tiskové konferenci rady města Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova. Ten vyjádřil i spokojenost s kvalitou prací při rekonstrukci estakády Haná. „Celá oprava dálnice D46 procházející Prostějovem je v režimu Ředitelství správy silnic a dálnic Olomouckého kraje. Práce taktéž pokračují podle harmonogramu a most u sídla společnosti FCC Prostějov je již kompletně asanován. A probíhá zde už dokonce montáž nových pilotů tak, aby v letních měsících na ně byla usazena konstrukce nového mostu. Pokračuje i rekonstrukce estakády, kde se provádí odvodnění, izolace a nový asfaltový povrch. Pochopitelně se řeší i nosníky estakády, které jsou v dezolátním stavu. Pokud mám správné informace, tak v letošním roce se budou řešit i protihluková opatření u estakády, letos to bude směrem na Vrahovice,“ informoval Rozehnal.