Byl vybudován v sedmdesátých letech minulého století v takzvané akci „Z“. Od té doby se na budovu Domu služeb ani nesáhlo a podle toho tak tato nemovitost v majetku města dnes vypadá. Blýská se ovšem na lepší časy, neboť radní schválili rozpočtové opatření na pořízení projektové dokumentace k celkové rekonstrukci. Večerník na podzim loňského roku už zaznamenal, že město s předstihem nechalo odstranit kašnu, která hyzdila vstup do Domu služeb. „Rozhodli jsme se tak učinit kvůli lidem bez domova,“ podotkl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Prostějovští radní schválili minulé úterý rozpočtové opatření v řádu statisíců korun na vytvoření projektu celkové rekonstrukce Domu služeb v Olomoucké ulici. „Jistě si pamatujete, že ještě vloni jsme uvažovali o tomto objektu jako sídle Informačního hubu. Bohužel tento naplánovaný projekt nám vzhledem k neúspěšným jednáním o dotacích nevyšel. Rozhodli jsme se proto připravit obecnou rekonstrukci těchto prostor s ohledem na další budoucí využití, které se má držet ve stávajícím režimu. Tato budova už nutně potřebuje za ty roky investiční zásahy,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora, který má na starost stavební investice ve městě.

Večerník se jej na tiskové konferenci rady zeptal, zda už má vedení města jasno o využití Domu služeb po jeho rekonstrukci? „Jak už jsem podotkl, nehodláme nijak zásadně měnit stávající využití. Máme zde kulturní sál pro taneční kurzy, funguje zde učňovské středisko a taky je zde trafika a další dva obchůdky. To vše zůstane zachováno,“ odpověděl Rozehnal s tím, že zareagoval i další dotaz Večerníku, proč už vloni na podzim zmizela kašna, která se nacházela před Domem služeb v Olomoucké ulici? „Nechali jsme ji odstranit, protože se dlouhodobě stávala předmětem vysedávání a polehávání různých osob bez domova. Vyhověli jsme tak rovněž četným stížnostem obyvatel celého sídliště. Nebylo opravdu příjemné kolem těchto osob během odpoledních a často i pozdních večerních hodin procházet,“ objasnil náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.