Magistrát se loni připojil k projektu budování soustavy zimovišť pro ježky, bezobratlé a jiné živočichy. Letos jejich lokality rozšiřuje.

„Jde o prosté navršené shrabané listí přikryté větvemi. Zimoviště budou doplněna edukačními tabulkami, aby lidé věděli, že nejde o hromadu nepořádku. Při bližším pohledu jde o horu života, kterému pomůžeme přežít nehostinné zimní měsíce,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov). „Zimoviště pro ježky si lidé velice oblíbili a volali, že by uvítali další. Vyhověli jsme a připravili tři nová místa,“ usmívá se Sokolová a dodala, že s námětem přišel předseda komise životního prostředí Libor Marčan. Celkem je letos v Prostějově třináct zimovišť pro ježky.