Přejít přechod pro chodce na červenou? Pro tři mladé slečny, které se na Vápenici u křižovatky s Havlíčkovou ulicí ani nerozhlédly a vkročily na bílou zebru, to nebyl žádný problém.

Z velmi dobré nálady a chichotání nevyvedlo zhruba třináctileté dívenky ani troubení řidičů. Slečinky ovšem zřejmě nevědí, že se přestupku dopustily přímo po kamerou městské policie...