Značně velký stavební ruch čeká v následujících měsících Dřevnovice. Obec na jihu Prostějovska se rozhodla investovat do svého majetku. Výsledkem by mělo být lepší zázemí kulturního domu, ale také obecního úřadu.

„Zde už jsme rekonstrukci zahájili. Necháváme opravit přívody vody, topení, jde o celkovou rekonstrukci za necelého tři a půl milionu korun,“ uvádí starostka obce Bohumila Charvátová. Kulturní dům se pak záhy také dostane do péče dělníků. „Máme vypracovanou žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Chceme spravit toalety, celkově hygienické zázemí, aby odpovídalo současnosti,“ doplnila Charvátová, která rovněž zmínila další aktuální rekonstrukci, a sice místní školky.