Už v minulém vydání Večerníku jsme prostějovskou veřejnost informovali o velice dobrých hospodářských výsledcích města Prostějova za rok 2021. Pro mnohé jsou konečné výsledky rozpočtu města za loňský rok velice překvapivé. Zatímco se počítalo s rekordním deficitem za skoro čtvrt miliardy korun, závěrečný účet je nakonec velice lichotivý. V městské pokladně přesně opačně peníze přebývají. Rozpočet města Prostějova za rok 2021 totiž skončil kladným saldem příjmů a výdajů ve výši přes 19 milionů korun.

Abychom byli přesní, rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2021 kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 19,25 milionu korun. Oproti plánované rozpočtované ztrátě ke konci loňského roku ve výši 248,74 milionu korun jde o výsledek velmi příznivý. „Přestože jsme museli loni opět čelit dopadům koronavirové epidemie, bylo dosaženo vyššího plnění rozpočtu na straně příjmů, a to přesně 115,33 procenta upraveného rozpočtu, a také k úspoře na straně výdajů, kdy bylo uspořeno 9,55 procenta upraveného rozpočtu,“ potvrdil primátor Prostějova František Jura (ANO 2011), který je přímo zodpovědný za rozpočet města.

První muž radnice vzápětí prozradil další podrobnosti ze závěrečného účtu. „Celkové příjmy města dosáhly v roce 2021 výše 1 132,34 milionu korun a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 150,49 milionu korun, tedy o 15,33 procenta. Rád zmíním, že se nám v roce 2021 podařilo získat dotace ve výši 146,83 milionu korun. Rozpočet přijatých dotací byl plněn na 89,56 procent.“

Konečné výdaje města pak vloni dosáhly skutečné výše 1 113,09 milionu korun a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu 117,50  milionu korun, v procentuálním vyjádření jde o plnění rozpočtu na 90,45 procent. „Výsledek hospodaření tedy skončil kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 19,25 milionu korun a výrazně tak přesahuje výsledek rozpočtového hospodaření schválený zastupitelstvem města. Jako významný faktor, který se na tomto podílí, je i nulový ukazatel dluhové služby, který je dán tím, že město Prostějov ke svým dobrým finančním výsledkům nepotřebuje žádné bankovní úvěry a je schopno tak vysoké investiční výdaje financovat ze svého rozpočtu či finančních rezerv,“ uzavřel primátor František Jura.

Dlužno ještě dodat, že hospodaření města za rok 2021 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, Olomouc s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova ke 31. prosinci 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy.