Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021.

Koncept paušální daně

Osoby samostatně výdělečně činné s ročním tržbou do jednoho milionu korun mohou mít od roku 2021 méně administrativních a daňových starostí, pokud si dobrovolně zvolí měsíční platbu paušální daně ve výši 5 469 Kč. Paušální daň navrhla Hospodářská komora před čtyřmi lety na svém celorepublikovém sněmu. Po několika jednáních koncept převzaly také ODS a hnutí ANO do svých volebních programů.

Živnostníci tak nebudou muset podávat tři různé formuláře – daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Zároveň jim odpadne povinnost komunikovat se třemi institucemi a posílat peníze na tři různé účty v různých lhůtách. Ministerstvo financí odhaduje, že by se do paušálního režimu mohlo přihlásit 140 tisíc lidí, kteří neuplatňují bonus na děti, slevu na manželku a další bonusy.

Jak vstoupit do režimu paušální daně

Formulář oznámení je možný vyplnit ručně (tzv. formulář pro tisk) nebo on-line v interaktivní aplikaci Finanční správy. Vyplněný formulář je následně potřeba nejpozději do pondělí 11. ledna odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. Učinit tak lze přes datovou schránku, poštou, na podatelně finančního úřadu či do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti.

O paušální daň se nežádá, pouze se oznamuje přistoupení do paušálního režimu

Finanční úřad proto oznámení nijak neschvaluje a není ani potřeba nic dokládat. „Pokud správce daně zjistí, že poplatník nesplňuje podmínky, například že je plátcem DPH, žadatele o tom vyrozumí. V danou chvíli však nemůžeme ověřit splnění u všech podmínek, třeba v lednu nemáme kompletní údaje o výši příjmů žadatele za předchozí rok. Posouzení splnění podmínek pro vstup je tedy především na uvážení každého živnostníka,“ vysvětluje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová a dodává: „V případě, že své příjmy za daný rok žadatel špatně odhadne a přesáhne nastavený strop jednoho milionu, musí být připraven podat standardně daňové přiznání k dani z příjmů a přehledy k povinným pojistným.“

Měsíční záloha v rámci paušální daně činí pro příští rok 5 469 Kč. V částce je započteno:

    minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč,

    minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 Kč

    a 100 Kč na dani z příjmů.

Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 Kč.

Kdy se daň platí:

Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021. Paušální daň je možné si i předplatit, třeba i na celý rok dopředu.

Formulář interaktivního oznámení o vstupu do paušálního režimu najdete:

https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt