(Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Vlastní pracoviště magnetické rezonance vybuduje ve svém areálu Nemocnice AGEL Prostějov. Projekt zahrnuje jak nákup nového moderního přístroje, tak rekonstrukci prostor. Stavební práce byly zahájeny na konci listopadu a potrvají do konce letošního roku.

 

Magnetickou rezonanci dosud v prostějovské nemocnici provozovala externí soukromá společnost. „Ačkoliv si na vzájemnou spolupráci nemohu stěžovat, postupem času jsme došli k rozhodnutí, že zdravotnické zařízení našeho významu, kdy disponujeme 500 lůžky a nabízíme péči napříč obory medicíny, by si zasloužilo provozovat magnetickou rezonanci pod vlastními křídly. Proto jsme se rozhodli do nákupu a provozu vlastní technologie investovat,“ vysvětluje předsedkyně představenstva AGEL Středomoravské nemocniční a ředitelka prostějovské nemocnice Marie Marsová.

Změna přinese řadu výhod jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. „Pracoviště začleníme do vlastního informačního systému. Pacienti tak už nebudou dostávat své snímky na CD, ale pošleme je rovnou lékaři, které nemocného k vyšetření odeslal,“ uvádí Marsová s tím, že nové pracoviště bude sídlit ve stejných prostorách jako dosud. S ohledem na výměnu technologie však bylo nutné prostory upravit a zmodernizovat.

Vlastní stavební úpravy si vyžádají částku téměř 1 milion korun a rekonstrukce nijak neomezuje ostatní provoz nemocnice. Personál radiodiagnostického oddělení se pak obzvláště těší na nový MRi přístroj v hodnotě 15 milionů korun. „Pořízení vlastní moderní rezonance je po odborné stránce zase krokem kupředu nejen pro naše oddělení, ale i celou nemocnici,“ uvedl primář radiodiagnostického oddělení prostějovské nemocnice Martin Folprecht s tím, že s pořízením nové vyšetřovací kapacity bylo nutné proškolit současný personál oddělení.

Po dobu rekonstrukce prostor jsou pro pacienty zajištěna vyšetření magnetickou rezonancí v Nemocnici AGEL Přerov. „Nový přístroj bude nainstalován během vánočních svátků. Během ledna pak zahájíme vlastní provoz,“ uzavřela Marie Marsová.