Opravy chodníků jsou velmi často tématem, které zajímá široký okruh obyvatel Prostějova. Vždyť kdo by chtěl mít před domem staré a vyviklané nebo popraskané dlaždice, po kterých je doslova „o ústa“ chodit? A kdo z nás by se chtěl v deštivém počasí brodit v blátě? Není tedy divu, že vedení magistrátu dostává ročně nejen desítky stížností na špatný stav chodníků, ale zároveň i podnětů od občanů na potřebu jejich rekonstrukce. Nutno ale říct, že za posledních pět let, včetně roku letošního, byla přímo v Prostějově nebo jeho příměstských částech, již opravena plocha 13 746 metrů čtverečních chodníků. Jen pro představu, tato plocha se rovná rozloze tří fotbalových hřišť!

Taková plocha, to není zrovna málo. Je ale pochopitelné, že občané by si přáli ještě více opravených, nebo dokonce nových chodníků. Večerník tedy zajímalo, jakým způsobem město vybírá lokality, u kterých následně skutečně dojde k opravám či rozsáhlejším rekonstrukcím těchto komunikací pro pěší.

„Výběr provádíme na základě frekventovanosti a stavu chodníků. V první řadě se samozřejmě opravují chodníky, které jsou nejfrekventovanější, tedy ty, kde je největší pohyb občanů. Výběr záleží také na jednání se správci nebo vlastníky inženýrských sítí, protože se snažíme plánovat opravy i v návaznosti na budování inženýrských sítí. Správci sítí mají také své plány oprav, proto je naší snahou, abychom opravy prováděli společně a nedocházelo k rozkopání nově opravených chodníků,“ vysvětlil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora, v jehož gesci je mimo jiného starost o městský majetek. Ten zároveň potvrdil, že se město řídí i tím, co požadují občané. „Samozřejmě bereme na vědomí i podněty občanů, které následně vyhodnocujeme a postupně realizujeme.“

Každým rokem magistrát investuje v průměru čtyři a půl milionu korun do oprav

chodníků. Mnohým se to může zdát málo a rádi by, aby město našlo více finančních zdrojů potřebných na pokrytí nákladů za opravy chodníků. „Jsem rád, že rada již několik let drží trend a finanční prostředky na opravy chodníků vyčleňuje, řekněme v optimální výši. Samozřejmě bychom mohli do oprav investovat více, ale je spousta dalších věcí, na které musíme v rozpočtu myslet, proto musíme vždy hledat takové varianty, abychom zabezpečili co největší rozvoj města,“ zdůrazňuje Jiří Pospíšil.

A jaký je aktuální plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2022? „Rekonstrukce chodníků pokračují, v letošním rozpočtu máme celkem vyčleněny 4,3 milionu korun. Rada schválila na základě doporučení odboru správy a údržby majetku města celoplošné opravy chodníků, které jsou ve špatném stavu, navíc jsou z původní staré dlažby. A jak jsem již řekl, vždy se posuzuje dopravní význam a frekvence pohybu chodců. Odbor správy a údržby majetku města již v dubnu zahájil opravy další části chodníku v Nerudově ulici a v květnu budou pokračovat opravy v ulici Šárka. Všechny plánované práce na obnově chodníků budou dokončeny do konce září 2022,“ poznamenal Pospíšil s tím, že častou bolístkou je skutečnost, že i nově opravené chodníky jsou brzy zase rozkopány firmou, která zde provádí opravy vodovodu, plynu nebo pokládá různé mobilní sítě. „Jak jsem již uvedl, s většinou firem konzultujeme jejich investiční akce, a musím říci, že s firmami jako je E-ON nebo plynárny nacházíme v posledních letech shodu a daří se nám plánovat opravy tak, aby nedocházelo k následnému rozkopání opravených chodníků. Problém nastává s některými firmami, které například pokládají optické kabely. Všechny pak mrzí, že opravíme chodník a za nějaký čas přijde firma, která chodník rozkope, položí optické kabely, chodník zapraví a následně za nějaký týden či měsíc přijde firma druhá a opět chodník rozkope. Ze zákona jim to musíme umožnit. Naším cílem ale opravdu je, abychom se domluvili všichni zúčastnění, protože v konečném důsledku by plánované investiční akce firem a opravy chodníků ze strany města byly výhodné pro všechny. Mám na mysli především nižší finanční náklady,“ uvedl k tomuto problému náměstek prostějovského primátora.

A Večerník mu položil ještě jednu otázku, kterou poslední roky občané Prostějova rovněž kladou velice často. Jde o historický chodník podél Národního domu v Prostějově, kde se malé „kostičky“ často drolí nebo vypadávají z chodníku úplně. Co vy na to? „O tomto problému samozřejmě víme. V letošním roce počítáme s tím, že chodníky kolem Národního domu začneme postupně opravovat,“ prozradil Jiří Pospíšil.

 

25 graf chodniky