Člověk by neřekl, že se komunální politici dokáží handrkovat tak dlouho o název nové ulice. A není to poprvé, co se během tohoto volebního období opozice v prostějovském zastupitelstvu hádala o to, jak pojmenovat lokalitu, která vznikla novou výstavbou. Pravdou je, že návrh radního Tomáše Blumensteina pro novou „uličku“ mezi sídlištěm B. Šmerala a kapličkou u svaté Anny byl zvláštní, ale... Nakonec přece jen máme v Prostějově novou Rozvojovou ulici.

„Magistrát města Prostějova obdržel žádost radního Tomáše Blumensteina o pojmenování ulice, na které stojí nově vznikající Technologický klub. Jedná se o lokalitu v Prostějově souběžnou s ulicí Bohumíra Šmerala, západním směrem od městského rybníka. Pro orientaci ve městě a k usnadnění identifikace je vhodné zvolit název této nově vznikající ulice. Navrhovaný název ulice je Rozvojová. Rada města s tímto novým názvem souhlasí a doporučuje ho zastupitelům ke schválení,“ přednesl návrh celé rady primátor Prostějova František Jura (ANO 2011).

Po jeho úvodním slově se strhla zhruba půlhodinová diskuse. Mnohým opozičním zastupitelům se název Rozvojová zdál podivný. „Už teď nevím, proč v Prostějově existuje ulice Šmeralova, stydím se za tento název. A ten název Rozvojová mi přijde hodně velkorysý na tak zastrčenou uličku,“ zmínil svůj názor František Fröml (Změna pro Prostějov). „Já ani nevím, že nějaká nová ulice v této lokalitě je! Možná tam ale nechodím moc často, takže si někdo mezitím vybetonoval pěšinu kolem potoka... Když ale slyším název Rozvojová, ihned si vybavím nějaké rozvojové země v Africe! Chápu Tomáše, že si chtěl tu ulici, kde sídlí jeho Technologický klub, nějak pojmenovat. Tak proč se ta ulice nejmenuje Technologická, Inovativní nebo tak nějak?“ snažil se uvolnit napjatou atmosféru Petr Kapounek (Piráti).

Jiní opozičníci, kterým se rovněž nelíbil název Rozvojová, zase celkem rozumně navrhovali jiný název Skautská. V dané lokalitě totiž sídlí také skautská klubovna. „Název Rozvojová jsem samozřejmě nezamýšlel jako symbol rozvojových zemí někde v Africe. Ano, přemýšleli jsme o názvu Technologická, ale ten jsme nechtěli brát například průmyslové zóně. Měli jsme na paměti, že kromě Technologického klubu zde sídlí i skautský klub a jsem přesvědčen, že děti z obou klubů budou svá sídla dál rozvíjet. Takže spíše tím míníme rozvoj dětí a proto Rozvojová,“ vysvětlil autor návrhu radní Tomáš Blumenstein (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

„Já bych zase navrhovala pojmenovat tuto novou prostějovskou ulici Blumensteinova nebo Tomášova,“ obohatila diskusi náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD). Po jejím výroku musel primátor Jura jednání přerušit a nařídit přestávku. „Za svého osmiletého působení v zastupitelstvu nepamatuji, že by debata o novém pojmenování ulice trvala kratší dobu než dvě nebo tři hodiny! Já jen doufám, že dneska to bude kratší doba,“ nechal se slyšet těsně před pauzou primátor Jura.

Po pauze se zastupitelé k návrhu pojmenování nové ulice ještě na pár minut vrátili, ovšem nakonec se hlasovalo jen dvakrát, nejprve o protinávrhu Petra Kapounka a názvu Skautská. Ten však získal podporu jen u deseti hlasujících zastupitelů. Hlasováním neprošlo ani odložení celého materiálu. Nakonec se zastupitelé 23 hlasy shodli na tom, že nová ulice v Prostějově skutečně dostane jméno Rozvojová.

Jak se Večerník dozvěděl, těsně před úterním jednáním zastupitelstva se k novému názvu vyjádřila i místopisná komise, která byla zřízena začátkem května tohoto roku. „Tento návrh neprojednávala jako celek, ale hovořil jsem s jednotlivými členy komise, a až na jednoho všichni souhlasili s Rozvojovou. Ten zmíněný jeden člen navrhoval název U strouhy, ovšem zůstal v tomto názoru sám. Asi proto, že mlýnský náhon není žádná strouha,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Prostějova.

 

Podrobné zpravodajství z 31. jednání zastupitelstva statutárního města Prostějov najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vychází v pondělí 20. června