Aktuální statistika nezaměstnanosti k 31. květnu vypovídá o tom, že v Olomouckém kraji došlo znovu k dalšímu poklesu počtu lidí bez práce. V květnu poklesl celkový počet uchazečů na 12 789, počet hlášených volných pracovních míst na 10 048 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3 %.

K 31. květnu 2022 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci necelých třináct tisíc uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 646 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 430 osob. Z tohoto počtu bylo 11 611 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 638 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 701,“ informoval Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu května bylo nově zaevidováno 1 768 osob, což je v porovnání s minulým měsícem o 60 osob méně a se stejným obdobím předchozího roku naopak o 113 více. „Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 414 uchazečů, což bylo o 250 osob méně než v předchozím měsíci a o 455 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 588, to je o 367 méně než v předchozím měsíci a o 504 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Dále 386 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, bylo to o jedenáct lidí více než v předchozím měsíci a o 223 méně než ve stejném období minulého roku,“ podal tradičně velice detailní informace Mikšaník s tím, že 826 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech regionech Olomouckého kraje stejný - klesala. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil na Šumpersku (o 179 osob), k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (- 11 %). Co se týká prostějovského regionu, tady se počet lidí bez práce snížil na 1 660 osob, z toho je 991 žen. „Firmy na pobočce Úřadu práce v Prostějově hlásí 1 885 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 2,2 %,“ sdělil hlavní analytik a dodal, že za celé první pololetí nebylo v celém Olomouckém kraji hlášeno žádné hromadné propouštění zaměstnanců.  

Ke konci května bylo na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Olomouci evidováno 6 821 žen, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53 %. „V evidenci bylo dále 2 207 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17 % z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci května bylo také evidováno 629 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o třináct osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o dvaašedesát. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli pěti procenty,“ prozradil Jaroslav Mikšaník.

Podporu pobíralo 4 086 uchazečů o zaměstnání, což je 32 % všech uchazečů vedených v evidenci. „Podíl nezaměstnaných osob, což je počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně v Olomouckém kraji poklesl na tři procenta, což je o 0,2 procentního bodu méně než celorepubliková hodnota. Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota, vykázaly dva regiony – Jesenicko a Přerovsko. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán na Prostějovsku,“ dodal hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

 

Více najdete ZDE