Už nějaký čas pracuje magistrát s požadavky občanů, kteří navrhují propojit cyklostezky přímo v centru Prostějova. „Je v budoucnu plánované nějaké propojení cyklostezek z ulic Brněnská a Palackého v místě Poděbradova náměstí,“ ptá se například Jan Piták z Prostějova.

Odpověď ze strany radnice ho musí potěšit. „Propojení cyklostezky Brněnská a Palackého je ´nakresleno´. Cyklostezka by měla pokračovat po ulici Brněnská až k ulici Wolkerova a následně by měla podél komunikace, v rámci Poděbradova náměstí, projít k ulici Komenského, kde se napojí na stávající cyklistické stezky,“ uvedl Petr Brückner, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.