V lednu 2019 se městu Prostějov podařilo získat od Českých drah část pozemku za místním nádražím, kde posléze došlo k demolici chátrající správní budovy, kterou obývali bezdomovci. Letos se pak radnice s Českými drahami dohodla na odkupu zbývajících pozemků. A minulé úterý zastupitelé tuto obchodní transakci schválili.

Radní požádali o uvolnění finančních prostředků ve výši 713 900 korun, což je cena, kterou za pozemky České dráhy požadují. Zastupitelé ji schválili drtivou většinou hlasů. „Z hlediska zájmů města se jedná o strategické pozemky v rozvojové lokalitě Za Místním nádražím v Prostějově. Umístění pozemků a jejich budoucí využití ve veřejném zájmu lze považovat za důležité zájmy obce, kterými je možno odůvodnit jejich výkup včetně sjednání výše kupní ceny,“ objasnil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov. „V případě získání předmětných pozemků do vlastnictví doporučuje odbor správy a údržby majetku města bezodkladnou demolici poslední stavby pro dopravu, která je součástí pozemku. A to z důvodu jejího havarijního stavu a výskytu bezdomovců,“ předeslal další průběh Pospíšil.

 

Podrobné zpravodajství z 31. jednání zastupitelstva statutárního města Prostějov najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vychází v pondělí 20. června