O rovný jeden milion korun v rámci rozpočtového opatření žádali radní zastupitelstvo pro další stavební investici, o které byla řeč už na začátku tohoto roku. Magistrát se hodlá pustit do odvodnění Kolářových sadů a zajistit tak zachycení dešťové vody, která by se pak následně dala využít. Podle konšelů dosud dešťová voda z největšího prostějovského parku stéká „nazdařbůh“ do kanalizace, za což radnice musí navíc společnosti Moravská vodárenská každoročně platit milionové stočné. 

„Předmětem této akce je novostavba čerpací stanice, přípojky, výtlačného potrubí kanalizace, nápojné a uklidňovací šachty. Čerpací stanice je navržena jako podzemní šachta. Celkové náklady na tuto stavební investici jsou vyčísleny na necelé tři miliony korun,“ přednesl Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.

„Lidově řečeno, v Kolářových sadech vznikne jáma, která bude zadržovat dešťovou vodu. A pokud to bude nutné, bude tato voda použitá pro zavlažování celého parku v období sucha,“ přidala náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), v jejíž gesci je životní prostředí v Prostějově.

Někteří zastupitelé ale nechápali zmíněný problém. „Nějak jsem nezaregistroval, že by v dané lokalitě byl nějaký problém. Zajímalo by mě tedy, proč se odvodnění Kolářových sadů dělá. Myslím si, že něco takového vůbec není potřeba,“ ozval se se svým názorem Aleš Matyášek (Na rovinu!). Vysvětlit mu to musel náměstek primátora Rozehnal. „V jedné části Kolářových sadů se vyskytují takzvaně balastní vody. Společnost Moravská vodárenská pak průzkumem zjistila, že svod těchto balastních vod je napojen do klasické kanalizace. A ročně nás to na stočném stojí jeden milion korun! Z tohoto důvodu musíme tento svod zaslepit a s vodou lépe hospodařit, abychom neplatili tak vysoké poplatky každým rokem,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Zastupitelé a zastupitelky nakonec novou stavební investici schválili, hlasovalo pro ni 27 členů, čtyři opozičníci se zdrželi.