Hodně divoká slovní přestřelka provázela na úterním zastupitelstvu diskusi o Národním sportovním centru v Prostějově. Mělo se jednat o mimořádném majetkovém vkladu města do spolku Prostějov olympijský, kterého je magistrát společně s Tenisovým klubem a Olomouckým krajem členem. A zároveň radní předložili návrh na půjčku NSC ve výši 300 tisíc korun na pokrytí výpadků tržeb v době omezení provozu kvůli vládním opatřením proti covidu-19. Obojí přineslo emoční diskuse, a to i přesto, že první z návrhů primátor města František Jura (ANO) stáhl z bodu programu jednání. Už podruhé za sebou, v listopadu udělal totéž...

 

Na začátku diskusí o Národním sportovním centru primátor František Jura zastupitelům vysvětlil, proč sám stáhl z programu jednání bod o mimořádném majetkovém vkladu města Prostějova ve výši 200 tisíc korun do spolku Prostějov olympijský. „Na poslední valné hromadě spolku nám byla prezentována ředitelem predikce ztrát a nesoulad mezi příjmy a výdaji. Ten je dán tím, že se kvůli pandemii nemohly v Národním sportovním centru uskutečnit všechny akce, které byly předem nasmlouvány. Když jsme v listopadu poprvé stahovali z programu jednání zastupitelstva bod o mimořádném majetkovém vkladu města, nebyli jsme tehdy společně s finančním výborem města v souladu s vyjádřeními o hospodaření centra. Na valné hromadě spolku jsem osobně řekl, že budu navrhovat externí účetní firmy, která prověří ekonomické výkazy Národního sportovního centra. Není to z toho důvodu, že bychom v nich měli odhalovat něco nekalého, například zpronevěru nebo co já vím co dalšího. Je to čistě proto, že nejsem spokojen s tím, jak byl materiál ze strany spolku předložen. Podle mého návrhu teď tedy externí firma převezme účetnictví Národního sportovního centra a až po roční uzávěrce bude zřejmé, jaká je vlastně opravdová finanční ztráta tohoto zařízení. A z tohoto důvodu, že výsledky budeme znát až někdy v únoru, stahuji tento bod jednání znovu,“ vysvětlil primátor František Jura. A právě on vzápětí přednesl další návrh v souvislosti s Národním sportovním centrem v Prostějově. „Ředitel spolku se obrátil na statutární město Prostějov se žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Důvodem podání jeho žádosti je dočasný propad příjmů spolku z důvodu omezení provozu ve 4. čtvrtletí tohoto roku 2020, který způsobila pokračující koronavirová krize. Od 12. října totiž vláda zakázala provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb, proto musela být sportovní hala uzavřena. Spolku z tohoto důvodu chybí plánované příjmy z provozu sportovní haly.  Na druhou stranu, i když je hala uzavřena, musí hradit nezbytně nutné náklady na provoz, jako jsou mzdy a energie,“ uvedl v návrhu primátor František Jura s tím, že spolek se zavázal půjčku ve výši 300 tisíc korun vrátit městu do 30. června 2021. 

Návrh s půjčkou Národnímu sportovnímu centru vyvolal velmi širokou diskusi. „Zajímalo by mě, co Národní sportovní centrum dělalo od začátku pandemie pro to, aby zredukovalo své výdaje! Dlouhodobě v opozici kritizujeme velký počet zaměstnanců centra, který je podle nás zbytečný,“ zeptal se Petr Kapounek (Na rovinu!). „Po jarní pandemii se očekávalo, že hala bude opět plně v provozu, proto tehdy ještě k redukci zaměstnanců nedošlo. Došlo k ní až letos na podzim, kdy ze sedmi zaměstnanců centra byli dva propuštěni. Z pětice, která zůstane, je ředitel, tři recepční a údržbář,“ odpověděl na dotaz opozičního zastupitele primátor František Jura. „Chybí mi informace o tom, jak provozovatel Národního sportovního centra hospodařil před koronavirem, jak se po ekonomické stránce projevila první vlna covidu-19 a jak druhá. A vidím, že návratnost této půjčky má být do konce června příštího roku. Tento termín ale považuji za nesplnitelný, protože situace s pandemií je nedobrá a určitě nebude lepší ani začátkem příštího roku. A zajímalo by mě také, jaké další finanční možnosti využilo centrum pro to, aby koronavirovou krizi přečkalo. Mám tím na mysli jiné dotace než městské. Například státní nebo z Olomouckého kraje,“ uvedl také Aleš Matyášek (Na rovinu!). „V podstatě s vámi souhlasím. Ano, měli bychom mít k dispozici všechny potřebné údaje o hospodaření Národního sportovního centra. Z tohoto důvodu jsem nařídil, aby účetnictví spolku převzala externí firma a přinesla nám relevantní závěry a jasná čísla,“ zareagoval primátor František Jura.

Z úst opozičních zastupitelů pak padala ještě některá ostrá slova, která se týkala samého smyslu fungování Národního sportovního centra. Přesto celkem třiadvacet zastupitelů nakonec odhlasovalo návratnou půjčku ve výši 300 tisíc korun. Zda ji skutečně NSC bude schopno do konce pololetí příštího roku vrátit, to zůstává otevřenou otázkou.