I přes skřípění zubů opozičních zastupitelů bylo v úterý schváleno poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun z prostředků statutárního města Prostějova městu Olomouci, a to na zpracování Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace.

„Na základě realizovaného průzkumu trhu jsou předpokládané náklady na zpracování této strategie ve výši 1 004 000 korun. Na spolufinancování zpracování strategie bude možno využít finančních prostředků z Operačního programu Technická pomoc ve výši 500 tisíc korun, avšak ta pokryje pouze část nákladů. Proto se statutární město Olomouc obrací na statutární město Prostějov se žádostí o spolufinancování nové Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období let 2021 až 2027,“ uvedl primátor František Jura (ANO 2011) s tím, že podobnou žádost o spoluúčasti obdržela všechna větší města v Olomouckém kraji.