Vzdělání je nejlepší investice. I proto v Kostelci na Hané investovali do modernizace přírodovědné učebny na zdejší škole.

Za zhruba 736 tisíc korun byl pořízen nový nábytek, interaktivní tabule, počítač, mikroskop a další pomůcky vhodné pro výuku daného předmětu. Celkové náklady na tuto učebnu byly ve výši cca 736 tisíc korun, dotace z MAS Regionu Haná činila 95 %.