Možná si to málokdo uvědomuje, ale Prostějov je jedním z mála měst v republice, ve kterém fungují dětské jesle. Jenže, už několik let pozpátku rodiče poukazují na problém nízké kapacity tohoto zařízení pro děti do tří let. Zájem je obrovský, ovšem jak to podobně bývá i v jiných záležitostech, nabídka nestačí poptávce. Zájem rodičů o tuto službu má ale brzy uspokojit plán magistrátu, který počítá se stavbou nového zařízení, a to přímo v areálu mateřinky na Sídlišti Svobody, kde dosud jesle fungují. Má to ale jeden háček, nebo rovnou STÍN MINULOSTI...

Prostějovští zastupitelé nedávno schválili financování navýšení projektu kapacity jeslí na Sídlišti Svobody. To je sice významný posun, ovšem magistrát teprve musí zažádat o dotaci. Náklady jsou totiž příliš vysoké. „Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z Národního plánu obnovy na budování kapacit dětských skupin. Cílem této výzvy je zvýšení kapacity míst v dětských skupinách zřízených k zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dotace je poskytována ve výši sta procent z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši minimálně tří milionů korun a maximálně dvaceti milionů korun,“ uvedl František Jura. A zatímco se tedy město chystá podat žádost o tuto dotaci, připravují se už konkrétní plány na rozšíření kapacity prostějovských jeslí. „Předmětem projektu je vybudování nového samostatného jednopodlažního pavilonu v areálu stávající mateřské školy. Vznikne zde herna a ložnice pro dvaadvacet dětí, šatny pro malé ratolesti i zaměstnance, kancelář s kuchyňkou, sociální zázemí, úklidová místnost a skladovací prostory. Součástí nového pavilonu bude také systém pro zachytávání dešťové vody a její následné použití pro závlahu a pro splachování WC. Řešeny budou i venkovní prostory pro hraní dětí, bude provedena úprava zeleně a nová výsadba,“ představil budoucnost vývoji prostějovských jeslí primátor, podle kterého se náklady na veškeré stavební práce vyšplhají právě na 20 milionů korun. Což by zmíněná státní dotace mohla přinejhorším pokrýt z osmdesáti procent. Otázkou ovšem je, kdy k samotné realizaci rozšíření jeslí dojde. Poptávka po umístění dětí v tomto zařízení je mezi Prostějovany obrovská.