Od září tohoto roku až do července 2023 bude v Prostějově probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Česká republika se průzkumu účastní společně s dalšími 30 zeměmi z celého světa.

„Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností Stem/Mark a Median. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 korun. Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se zapojilo co nejvíce oslovených domácností. Data budou uchována jako přísně důvěrná, budou zpracována hromadně a použita výhradně pro účely výzkumu,“ uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Výzkum se proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování různých dovedností v každodenním životě.