Úřad práce ČR evidoval k 31. 7. 2022 celkem 240 706 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 9 397 více než v předchozím měsíci a o 31 472 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,3 %. To je o 0,2 p. b. více než v červnu a o 0,4 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za červen) nejnižší v celé EU, a to 2,4 % (průměr EU 5,9 %).

 Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období. V červenci došlo k očekávanému sezónnímu výkyvu.

„Ačkoli pozorujeme určitý mírný nárůst nezaměstnanosti, stále se jedná o velmi nízké číslo, dokonce nejnižší v celé Evropské unii. To navíc platí dlouhodobě, můžeme proto mluvit o skutečně dobrém výsledku. V současnosti tak jde o velmi pozitivní ukazatel. Všem zaměstnavatelům a firmám, kteří dávají lidem práci, také patří poděkování,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených a v menší míře každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence Úřadu práce ČR,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekává ÚP ČR v září. A nezvýšil se ani počet uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 16 let. V evidenci ÚP ČR se objevují jen sporadicky.

 

  07/2022

 07/2021

  07/2020

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,3 %

3,7 %

3,8 %

Počet uchazečů o zaměstnání

240 706

272 178

279 673

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

218 189

252 995

261 685

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (červen)

2,4 %

2,7 %

2,6 %

 

Zaměstnavatelé mají stále zájem o pracovníky ve výrobě a na dělnických pozicích, ale i sezónní pracovníky. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také třeba odborníci v informačních technologiích. V  nižším počtu nabízejí zaměstnavatelé „brigádnická“ místa pro pomocné síly v pohostinství, gastronomii, obchodě, pomocníky ve výrobě, uklízeče, v rekreačních resortech (pro pokojské, číšníky, servírky), případně na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, v lesnictví či zahradnictví. V některých regionech se objevují pozice ve strojírenství.

„Vývoj v následujících měsících bude záviset na průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, dopadech energetické krize na zaměstnavatele, trvající vysoké inflaci, kvůli které rostou náklady na výrobu, či aktuální epidemické situaci,“ doplňuje generální ředitel ÚP ČR.

 

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce července práci celkem 97 238 občanů Ukrajiny (zhruba ¾  - 68 870 - z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. K 31. 7. 2022 pracovalo na území ČR 73 908 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (11 603 osob) a Plzeňském kraji (10 239 osob) a dále v Praze (8 773 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě. Jejich příchod český pracovní trh dosud nijak výrazně neovlivnil. Nastupují zpravidla na dlouhodobě neobsazené pozice. Případně našli uplatnění v oblasti sezónního zaměstnávání. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali. Zároveň ale platí, že do ČR přicházejí/přicházely především ženy, což v praxi znamená, že většinou vykonávají fyzicky nenáročné činnosti. Navíc dávají přednost krátkodobým pracovním příležitostem a s ohledem na děti také práci na jednu směnu.

Ke konci července bylo v evidenci ÚP ČR 5 947 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o zaevidování jako zájemci (4 533 osob) nebo uchazeči (1 414 osob) o zaměstnání. Celkem se od vypuknutí krize na Ukrajině zaevidovalo na ÚP ČR do konce července 13 423 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Úřad jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého jazyka.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách - https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v červenci v Ústeckém kraji (5 %) a Moravskoslezském kraji (4,8 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,3 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti červenci 2021 o 1,4 p. b. na 3,6 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,2 %), Praha-západ a Pelhřimov (1,6 %), Jindřichův Hradec a Benešov (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,1 %), Most (6,5 %), Chomutov (6,1 %) a Bruntál (5,7 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 55,3 % ženy, což představuje 133 166 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 2,8 %, u žen vzrostl o 0,2 p. b. na 3,7 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 36 255 osob se zdravotním postižením (OZP) – 15,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 12 208 volných pracovních míst.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v červenci 43,8 roku, zatímco loni to bylo 43,4 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám. V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl těch v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 1,7 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o pokles o 7 551 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 31. 7. 2022 celkem 91 612 a tvořili 38,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

  Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených (o 14 001) a uchazečů se střední školou (o 8 137).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci července bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 72 145.

Jak už bylo uvedeno - v menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali v červenci hlásit čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekává ÚP ČR jako každý rok v září. V tomto ohledu tedy v meziročním srovnání k výrazné změně nedošlo. Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 9 446 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to více o 447, meziročně pak méně o 64 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,9 % (červen 2022 – 3,9 %, červenec 2021 – 3,5 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci července v evidenci ÚP ČR 5 823 absolventů.  

V červenci zaznamenal Úřad práce ČR také každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství. Celkem se jich do evidence přihlásilo 1 381 (červen 2022 – 301, červenec 2021 – 1 106), naopak do zaměstnání jich nastoupilo 54. Celkem jich úřad evidoval 4 304 (červen 2022 – 2 888, červenec 2021 – 4 076), z toho nejvíce bylo učitelů středních škol (kromě odborných předmětů) včetně konzervatoří a 2. stupňů ZŠ (826) a dále učitelů v oblasti předškolní výchovy (811) či specialistů a odborných pracovníků v oblasti výchovy a vzdělávání (678). Zaměstnavatelé nabízeli celkem 2 578 volných pracovních míst v tomto oboru (červen 2022 – 2 740, červenec 2021 – 2 327). Školy měly zájem hlavně o učitele na středních školách, konzervatořích a na 2. stupních ZŠ (555 míst) a o lektory a učitele jazyků (422 míst).

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V červenci 2022 poklesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 2 p. b. na 31,7 %, tedy celkem na 76 402 osob. Průměrná délka evidence se ve srovnání s červnem zkrátila o 17 dnů na 514. 

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během července se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 34 846 lidí. To je meziměsíčně více o 3 995 osob a meziročně více o 3 375 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 420) a Středočeský kraj (4 218). Naopak nejméně kraj Karlovarský (988). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 851) a nejméně v okrese Domažlice (114). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z oblasti vzdělávání, maloobchodu a velkoobchodu, z oblasti veřejné správy, zdravotní péče, výroby kovových konstrukcí, stravování nebo živočišné výroby.

Naopak z evidence odešlo celkem 25 449 uchazečů, tj. o 9 561 osob méně než v předchozím měsíci a o 7 146 osob méně než v červenci 2021. Novou práci získalo 14 963 lidí, nejčastěji jako pracovníci v malo a velkoobchodě, ve veřejné správě, v oblasti zdravotní péče, výroby kovových konstrukcí nebo stravování a pohostinství.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červenci celkem 76 836 osob, což představuje 31,9 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně klesl o 1 554 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 9 855 Kč měsíčně (červenec 2021 – 9 079 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 16 404 (21,3 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.  Maximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak ÚP ČR vyplácel 3 417 (4,4 %) uchazečům o zaměstnání.

V červenci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 728 462 854 Kč (červen 749 438 tis. Kč, květen – 799 477 tis. Kč).

 

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 313 250 volných pracovních míst, o 6 158 méně než v červnu a o 44 902 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 71 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 71,3 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, zedníky, pomocníky ve výrobě nebo kuchaře a uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (76 207 míst) a ve Středočeském kraji (57 098 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 15 598 nových volných pracovních míst, což je o 32 387 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1 634 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 23 390 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 7. 2022 celkem 11 707 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 5 397 lidí. Zaměstnání získalo také 2 875 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 7 osob zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 664 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci července celkem 196 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto  podpořil 424 OZP.

Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 31. 7. 2022 se jich účastnilo 733 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti, kurzy orientované na osobní služby. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 350 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 569) a v Moravskoslezském (1 008) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 1 883 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.                                             

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR