Rozšíření kamerového systému a softwaru, forenzní značení, pobyty pro děti nebo modernizace pracoviště strážníků – to jsou oblasti, do kterých se městu podařilo načerpat dotační finance. „Jedním z poskytovatelů dotací bylo Ministerstvo vnitra ČR, které na rozšíření a reprodukci městského kamerového systému, včetně instalace panoramatické kamery, poskytlo dotaci ve výši 550 tisíc korun.

Další dotační podporu poskytlo na rozšíření analytických funkcí softwaru kamerového systému ve výši 350 tisíc korun. Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA bylo ze stejného zdroje podpořeno částkou přes 18 tisíc korun. Dotovány byly i návazné pobyty pro děti, a to částkou přes 28 tisíc korun. Dalším poskytovatelem dotační podpory byl Olomoucký kraj, a to v oblasti modernizace pracoviště operačního střediska městské policie. Ten poskytl téměř 44 tisíc korun,“ vypočítala náměstkyně primátora pro sociální oblast Alena Rašková (ČSSD).