A jsme tady s pravidelnou dávkou informací a zejména čísel, které médiím pravidelně poskytuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci.

Z další nové zprávy plyne, že během července po půlroce klesání vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na takřka třináct tisíc, počet hlášených volných pracovních míst se zvýšil na 9 753 a podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji vystoupal na 3 %. Samotný prostějovský region v prvním prázdninovém měsíci hlásí více lidí bez práce. Zatímco v červnu jich bylo 1597, nyní již 1814. I nadále ale patříme i v celorepublikovém měřítku k místům s absolutně nejnižší nezaměstnaností.

K 31. červenci 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Olomouci, celkem 12 961 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 484 vyšší než na konci června, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je však o 1 650 osob nižší. „Z tohoto počtu bylo 11 855 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku patnáct až čtyřiašedesát let, což je o 509 víc než na konci předchozího měsíce. V porovnání s červencem 2021 byl jejich počet nižší o 1 811,“ podotkl Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci. 

V průběhu července bylo nově zapsáno 2 004 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 172 osob více a se stejným obdobím předchozího roku pak o 161. Z evidence naopak odešlo celkem 1 520 uchazečů. „Jednalo se o ukončení, další byli vyřazení uchazeč,“ objasnil Mikšaník..

Z pohledu čísel šlo o 624 osob méně než v předchozím měsíci a o 705 osob než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 865, tj. o 433 méně než v předchozím měsíci a o 421 méně než ve stejném měsíci minulého roku. „Dále bylo 239 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 221 méně než v předchozím měsíci a o 157 méně než ve stejném období minulého roku; 655 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ přidal podrobně hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci. 

Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech regionech Olomouckého kraje stejný - nezaměstnanost všude mírně vzrostla, což se stalo poprvé od ledna tohoto roku. Nejvíce se počet zvýšil na Olomoucku (o 210 osob), k největšímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti ovšem došlo na Prostějovsku (o 6 %)!

Ke konci července bylo na Krajské pobočce Úřadu práce v Olomouci evidováno 7 145 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55 %. V evidenci bylo 2 230 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17 % z celkového počtu nezaměstnaných. „Dále pak 554 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o dvaatřicet osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl ale o čtyřiatřicet lidí nižší. Na nezaměstnanosti se podíleli čtyřmi procenty,“ poznamenal Jaroslav Mikšaník.

Celkem Olomoucký kraj evidoval na konci července 9 753 volných pracovních míst. „Jejich počet byl o 23 vyšší než v předchozím měsíci a o 570 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,3 uchazeče, z toho nejvíce v regionech Jesenicko (2,2) a Přerovsko (2). Naopak nejméně na Prostějovsku., pouze 0,9 uchazeče na jedno volné místo,“ prozradil Jaroslav Mikšaník.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 364 uchazečů o zaměstnání, tj. 34 % všech uchazečů vedených v evidenci. „Celkový podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. červenci meziměsíčně vzrostl o 0,1 p. b. na 3,0 %, což je o 0,3 p. b. méně než celorepubliková hodnota,“ shrnul hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci. Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly pouze dva regiony - Přerovsko a Jesenicko. „Nejnižší podíl nezaměstnanosti byl opět zaznamenán na Prostějovsku, kde hlásí 2,3 %,“ dodal Mikšaník s tím, že v kraji u žen vzrostl na 3,5 %, u mužů stagnoval na 2,6 %.